Събития от календар

26
Юни
Кръгла маса в НТС

През месец юни ще се проведе Кръгла маса по проблемите на птицевъдството в НТС
Агенция БАБХ Министерство на земеделието БСК