Събития от календар

21
Фев
Обучение на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“

Покана за участие в задължително обучение на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“ на тема: „Превенция - биологична сигурност и законодателни изисквания“, което ще се проведе на 21.02.2024 г., в гр. Пловдив.

През последните няколко месеца секторът е поставен под постоянна и реална заплаха от възникване на нови огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците /ВПИП/.  През 2023 г. бяха унищожени над 27 % от поголовието на стоковите носачки в страната. 

С цел справяне със ситуацията от БАБХ беше въведен засилен контрол във всички птицевъдни обекти в страната. На база на предварително идентифицираните пропуски от страна на компетентните институции, са подбрани и темите на предстоящото обучение.  

Съюзът на птицевъдите в България, организира обучение на 21. 02. 2024 г., в хотел  Плаза, гр. Пловдив, на тема: „ Превенция - биологична сигурност и законодателни изисквания".

По време на обучението, нашият специален лектор - доц. д-р Георги Желев от Тракийски университет, ще акцентира върху изискванията за дезинфекция и биологична сигурност на ниво животновъдни обекти, както и по отношение изискванията при разработване на планове за почистване и дезинфекция и за биосигурност.

Считано от 21.04.2021 г., след влизане в сила на новото Законодателство по здравеопазване на животните, това обучение е задължително за всички бизнес оператори.

Съюзът на птицевъдите в България е одобрен за провеждане на тези обучения, както от Министерство на земеделието и храните, така и от Българска агенция по безопасност на храните. Темата и програмата за обучението са в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Таксата за участие в обучението за членове на СПБ е 250 лв. без ДДС, а за нечленове на СПБ - 300 лв. без ДДС.

Обучението завършва с тестов изпит, след който успешните участници получават удостоверение за успешно завършен курс.

За справка и записване ceo.bpu@gmail.com.

Срок за записване до 19.02.2024 г. (Вторник)
Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World