Добре дошли в нашия сайт!


Съюзът на птицевъдите в България
е учреден на 27 ноември 1991 год. като професионална организация на производителите и преработвателите на птицевъдна продукция, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

Главна уставна цел и практическа задача на съюза е защитата на икономическите интереси на членовете и съдействие за внедряване на научнотехническите постижения в практиката. Съюзът представлява птицевъдите и птицепреработвателите пред държавните органи и обществените организации в страна и в чужбина.

Съюзът на птицевъдите в България е колективен член на Българска стопанска камара, на Българска земеделска камара, на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия, на  Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество" Хранително- вкусова промишленост" към Министъра на икономиката, а също и на Постоянния консултативен съвет на аграрните професионални организации в България.


още за нас


Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара