Събития от календар

04
Апр
Общо изборно събрание

На заседание проведено на 20.02.2012 г. Управителния съвет реши да свика извънредно Общо изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, което ще се проведе на 04.04.2012 г. от 10.30 часа в гр. София, хотел "Света София" ул. "Пиротска" № 18, с дневен ред:

- Избор на ръководни органи на Съюза на птицевъдите в България.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБЩОТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ   ДА НОСЯТ:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА, А ДЕЛЕГИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ И НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО!
Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World