Новини

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 22.04-19.05.2023 г.

19.05.2023

За докладвания период, няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

За периода от 22-ри Април до 19-ти Май 2023 г. са регистрирани 48 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа. Засегнати са общо 378 483 броя птици. Въз основа на сезонния модел на ВПИП, се очаква броят на огнищата, да са преминали своя пик и да започнат да намаляват. Има лек спад спрямо предходните периодични доклади. За докладвания период констатираният серотип на вируса е отново  H5N1. Най-засегната страна е Франция с 35 огнища на заболяването с 259 527 броя домашни птици, основно водоплаващи. Също така заболяването се появи отново в Дания на 24 април 2023 г. и в Чехия (регион Moravskoslezský) на 30 април 2023 г.

Вирусът на ВПИП продължава да циркулира основано в дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 299.

За докладвания период Република България e докладвала 2 случая Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

Цялата информация е достъпна само за членове на Същза на птицевъдите в България.

Излезе от печат Брой №2 за 2023 г. на списание "Птицевъдство"

16.05.2023

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Скъпи Читатели,  

Втория брой на списание „Птицевъдство" ще ви потопи в света на интелигентното земеделие.


Ще Ви представим  първото по рода си изложение и международна конференция, фокусирано върху иновациите в птицевъдния отрасъл, „Smart Poultry World", което ще се проведе на 19 и 20 септември 2023 г. в Интер Експо Център София. Създадено от
Bul X. в партньорство със Съюза на птицевъдите в България, събитието  предоставя нова уникална платформа, която да предостави знания  и инструменти за утвърждаването на птицевъдството в България и региона. Пред Вас ще се открият, уникални възможности за развитие и инвестиции.

Нашия екип ще се радва да Ви посрещне на щанда на Съюза на птицевъдите в България.

Истината е, че птицевъдството се нуждае от от нови технологии, които позволяват по-високи нива на производителност, устойчивост, здраве на животните и качество на храните. Разположени на 2500 кв.м. 30 търговски щанда, интерактивна мултимедия и атрактивна конферентна програма, които обединява "Smart Poultry World", го правят събитие от световена класа и мащаб - нов стандарт за иновация, всеобхватност и бизнес резултати.


В този брой засягаме една от най-важните теми за животновъдите в ЕС.


Въглеродния отпечатък и трудности от тук нататък....
 

Амбициозната визия на Европейската комисия (ЕК) за нисковъглеродно земеделие все още е в фаза на сложни дебати, а концепцията е твърде нова. За пръв път тя се споменава в стратегията "От фермата до трапезата", която цели да намали употребата на химически пестициди с 50% и торове с 20% преди 2030 г.
  Идеята е нисковъглеродното земеделие да надгради пакета от другите зелени инициативи на Брюксел, залегнали в новата Обща селскостопанска програма (ОСП). Как обаче ще се осъществи тя?

Отговорите ще научите от интервютата със Стоян Чуканов - национален координатор на българското земеделие в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, както и с Атидже Алиева - Вели - евродепутат,  член на групата „Обнови Европа" в Европейския парламент и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.


Ще се информирате за  последните тенденции от текущите анализи на Rabobank. Ще се запознаете с
актуалната епизоотичната обстановка по отношение на  заболяванията по птиците, със действията на СПБ по отношение на вноса на яйца и пилешко месо от Украйна и проверката на Комисия за защита на конкуренцията на нашата дейност. Във фокуса на вашето внимание поставяме Проекта за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2023г.  

Приятно четене!

Ще се радваме да  бъдем полезни!
 

С уважение:
Александра Гинева

10 май е Световният ден на домашните птици

10.05.2023

В световният ден на домашните птици - 10-ти Май, Съюзът на птицевъдите в България поздравява всички бизнес оператори в сектора.

Независимо от трудностите и кризите през последните години, птицевъдния сектор в страната остана стабилен, благодарение на волята на хиляди мъже и жени, които са продължили своята дейност в животновъдните обекти и преработвателните предприятия, за да гарантират националната продоволствена сигурност. Въпреки многото трудности и многото предизвикателства, пред които са изправени ежедневно, днес е време да отдадем почит на... Българските птицевъди, които чрез много години упорита работа и опит са подбрали внимателно правилните мъжки и женски животни, за да създадат нашите високоценни разплодни птици, които гарантират устойчиво производство в цялата ни верига за доставки.

Днес е моментът да отдадем почит на всички фантастични хора, работещи в сектора, които работят невероятно усилено, за да осигурят добра биосигурност и да инвестират в модерни производствени системи, за да гарантират добри стандарти за здравето на птиците.

Днес е време да отдадем почит на птицевъдите, които работят усилено в птицефермите, за да се грижат за птиците по възможно най-добрия начин, като същевременно гарантират съответствие с научно обоснованото европейско законодателство за хуманно отношение към животните.

Днес е време да отдадем почит на... фантастичния персонал на българските месопреработвателни предприятия, които поддържа стриктни хигиенни практики, за да гарантира високо ниво на безопасност на храните по всяко време.

В тези трудни времена всички осъзнаваме колко важни са нашите производители на храни за нашето ежедневно здраве и благополучие, те заслужават благодарност и уважение днес, но и утре. Когато тази криза е зад гърба ни, нека не забравяме, че нашият птицевъден сектор е част от нашата сила!

123456...60


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието