Съюз на птицевъдете в България

Новини

ПОКАНА и Заявка за участие в ХХХIX Международна бизнес конференция

28.08.2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХIX международна конференция бизнес среща с изложба “Птицевъдство 2017” по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе

ОТ 17 ДО 19 ОКТОМВРИ 2017 Г. В ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ” В ПЛОВДИВ.

Предоставяме ви възможности за участие в изложбата за срещи с представители на птицевъдния бизнес, със специалисти и научни работници и за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и т.н.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Ще бъдат изнесени доклади от наши и чуждестранни специалисти по проблемите на заболяванията и ефективното производство при кокошки, пуйки, водоплаващи и други видове птици. Фирми от страната и чужбина ще представят своята дейност и продукти.

ИЗЛОЖБА
Едновременно с конференцията ще се има и изложение на чуждестранни и наши производители на техника за птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, ваксини, фуражни компоненти, лекарства и други.

 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ - 30.09.2017 Г.

Регистрацията на участниците започва на 17.10.2017 г. от 15.00 ч. във фоайето на хотела.

Очакваме вашата заявка за участие и хотел до 30 септември 2017 г.

Излезе от печат Бр. 4 на списание Птицевъдство

25.08.2017

В брой 4 на списание "Птицевъдство" за 2017 год. можете да прочетете:


ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

 • Д. Белоречков - Кафявият цвят на черупката при яйценосните кокошки... стр. 5


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Г. Георгиев - Вирусен хепатит по патетата ... стр. 12
 • Биовет АД - Рециркулация за ефективна защита ... стр. 14


ИНФОРМАЦИЯ

 • Информиран или манипулиран е българският потребител за качеството на храните ... стр. 20
 • Ефектът от дибекирането върху продуктивността на кокошките носачки... стр. 22
 • Как да намалим праха и амоняка в сграда без клетки ... стр. 24
 • Мащабната хранителна епидемия, предизвикана от Salmonella Enteritidis ... стр. 26
 • Предизвикателството да се използват бракувани храни за фураж ... стр. 27
 • Delakon:Свързване с потребителите днес и утре ... стр. 29
 • Цени на яйца за полугодие ... стр. 31

Излезе от печат Бр. 3 на списание Птицевъдство

19.07.2017

В брой 3 на списание "Птицевъдство" за 2017 год. можете да прочетете:

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ ... стр. 4

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

 • Д. Белоречков - Проблеми с качеството на птичето месо, свързани със селекцията за повишаване на продуктивността... стр. 6

ХРАНЕНЕ

 • С. Сурджийска - Мананаза при пилета бройлери ... стр. 12
 • К. Бирман - Защо Хювефарма вярва, че предлага най-бързата фитаза ... стр. 18

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • М. Дачин и др. - Ваксиниране на яйценосни пилета с рекомбинантна Vaxxitek HVT -IBDV ваксина срещу вируса на инфекциозен бурсит (IBDV): отговорът след предизвикателство с многовирулентен IBDV ... стр. 21

ИНФОРМАЦИЯ

 • Анализ на цените на рампа за яйцата и замразеното птиче месо от бройлери през 2016 година ... стр. 25
 • Научна конференция на тема: "Актуални проблеми, свързани с високопатогенната инфлуенца А по птиците от щам H5N8... стр. 27
 • Полша стана лидер в птицевъдството на Европейския съюз ... стр. 28
 • Дали GM технологията е бъдещето на птичи ваксини ... стр. 29
 • В разработка е машина за сексиране на яйценосни пилета ... стр. 29
 • Подобряване на контрола на вариантите на инфекциозния бронхит (IB) при носачки и родители ... стр. 30

...........................................................................................................................................................................
Списание "Птицевъдство" се издава от 1992 год. Има читателска аудитория от над 6000 души. Абонати са ферми за производство на птиче месо и яйца от кокошки, пуйки, патици-мюлари, гъски, пъдпъдъци и щрауси, птицекланици, птицепреработвателни предприятия и търговци на технологично оборудване, на ваксини, медикаменти, фуражи, фуражни компоненти и адитиви, производители и търговци на опаковки, изолационни и строителни материали, инвестиционни посредници, както и всички членове на Съюза на птицевъдите в България.
Ако проявите интерес за публикация на реклами, трябва да се съобразите, че срока за всяка книжка е 14-то число на всеки нечетен месец. Рекламният материал, трябва да е записани на CD. Изискване към рекламодателя е рекламните карета да са на електронен носител + разпечатка; рекламата трябва да бъде във формат .tif., .eps или .bmp. В случай, че нямате готов Ваш, списанието изработва срещу заплащане при преференциални цени, след договаряне.
За цени и допълнителна информация относно условията и мястото за реклама, моля свържете се с нас.

При сключване на целогодишен договор за реклами, се правят преференциални отстъпки.
С цените  и условията за абонамент, можете да се запознаете ТУК...

123456...9


БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието