Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 2/2022 г. на списание "Птицевъдство"

25.05.2022

Съдържание и макет на бр. 2/2022 година.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Общо годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.
Поздравителен адрес.

ХРАНЕНЕ

 • Д. Белоречков - Ролята на липидите (мазнините) при храненето на домашните птици.
 • Биохем - 36 часа Ранно хранене. Ключови фактори за оптимална подкрепа на еднодневните пилета.
 • Биовет - Нарастващите цени   на фуражите означава че са ви необходими ензими за подобряване на ефективността.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Петя Петкова - Възможности за ваксинация на птиците срещу заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците.
 • Петя Петкова - Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците в страната и съседни страни.

ЖЕЛАЕМ ВИ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

20.04.2022

Скъпи приятели и колеги,

В навечерието на Възкресение Христово, един от най-големите и светли християнски празници,
Съюзът на птицевъдите в България се обръщаме към Вас с пожелания за здраве, благополучие и светли Великденски празници!

Нека има Мир и Любов в сърцата ни!


ПРОТОКОЛ от Общо годишно отчетно събрание на СПБ, проведено на 12.04.2022

19.04.2022

На 12.04.2022 г. от 10,00 ч. в сградата на Българска Стопанска Камара, зала „Слънце", ул. Чаталджа № 76, София, бе проведено Общо годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.
 3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2022 г.
 4. Разни

След 1 час изчакване, поради липса на кворум, съгласно Устава на Съюза, Общото събрание бе открито в 11,00 ч. от председателя на на Управителния съвет на Съюза, г-н Ивайло Гълъбов.

Той представи официалните гости на Общото събрание:

 • Г-н Стефан Бурджев, зам. министър на земеделието;
 • Г-н Георги Динев, зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие";
 • Проф. д-р Христо Даскалов, изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните;
 • Г-н Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара;
 • Г-жа Дора Ненова - директор на дирекция "Държавни помощи и регулация" в МЗХ;
 • Д-р Деница Динчева, директор на дирекция "Животновъдство" в МЗХ;
 • Д-р Ани Здравкова, директор на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" в БАБХ;
 • Д-р Александра Митева, началник на отдел "Заразни болести" в БАБХ;
 • Експерти от дирекции на МЗм и БАБХ.

Във встъпилното си слово, Председателят на СПБ г-н Ивайло Гълъбов, посочи трудностите, с които се сблъсква бранша, вследствие на Ковид и икономическата криза и войната в Украйна: „членовете на СПБ се борят за своето оцеляване в тази икономическа криза".

Приветствия към присъстващите направиха: г-н Стефан Бурджев - зам.министър на земеделието, г-н Георги Динев - зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", проф. д-р Христо Даскалов - изп. директор на БАБХ и г-н Добри Митрев - председател на Българска стопанска камара. След приветствията, Общото събрание продължи съгласно дневния ред.

Пълното съдържание на ПРОТОКОЛА
, може да видите в прикачения файл ...

123456...34


БСК Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ