Новини

До 30 Ноември птицевъдите могат да кандидатстват за удължаване на кредитите за изхранване на животните

29.11.2023

По искане на Съюза на птицевъдите в България, птицевъдите могат да кандидатстват за удължаване на периода кредитите, които  са взели за изхранване на животните.

След решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие" птицевъдите в страната могат да кандидатстват за удължаване с 1 година на срока за погасяване на кредитите, които са взели за изхранване на животните си от Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) през периода 2008-2012 г., се отсрочват с една година.

Удължаването на периода за погасяване на задълженията на стопаните е по искане на СПБ от месец Октомври, във връзка с продължаващата икономическа криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, която се отразява особено сериозно върху селското стопанство, като едни от най-сериозно засегнатите са малките и средните предприятия.

Птицевъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие" от 13 ноември до 30 ноември 2023 г. От тази възможност могат да се възползват птицевъди с отсрочени кредити до 27 ноември 2023 г. , получени за периода от  2008 и 2010 г.

От ДФЗ припомнят, че не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Излезе от печат Брой №5 за 2023 г. на списание "Птицевъдство"

24.11.2023

Обръщение на главния редактор

Здравейте, скъпи читатели!

Дойде време и за нашия есенен брой на списание „Птицевъдство”.  Изпратихме един динамичен месец, който ни подари и уникалното събитие Smart Poultry World. През двата дни на международното изложение и конференция организаторите от Съюза на птицевъдите и Bul X  успяха да съберат на едно място световни лектори и компании, както и производители от сектора. Поставени бяха въпроси за бъдещето на сектора, за неизменната дигитална трансформация и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Изложителите успяха да разговарят със своите партньори и да обменят опит и контакти. В следващите страници ще откриете много снимки и информация как премина конфренцията и какво предложи изложението на своите гости.

В този брой сме се постарали да ви представим и основните промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Ще прочете интервюто ни по темата със заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева. Какви промени са направени в Плана, защо и кой ще спечели от измененията на текста в ключовия документ за усвояване на европейските средства за земеделие? Отговорите ще откриете в този брой на списание „Птицевъдство”.

Приятно четене!

Благодарим за доверието!

С уважение,
Александра Гинева
Главен редактор

Нова Заповед на БАБХ обявява първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците

15.11.2023

Със Заповед   РД 11-2692/14.11.2023 на Изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект с рег. № 9360-0939 за отглеждане на родителски пекински патици, находящ се в землището на с. Стефаново, общ. Добрич-селска, обл. Добрич. В обекта се отглеждат 11840 броя птици. Това е седмото поред огнище от 24.10. 2023 г. като до момента са засегнати общо 1128368 броя домашни птици, от които 1 116 538 кокошки носачки.

Към, момента все още няма данни от БАБХ за възможния източник на инфекцията и данните от извършените епидемиологично проучвания. Съгласно чл. 3, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от ЗВД , епизоотичното проучване се извършва в най-кратки срокове, но не повече от 7 работни дни от издаване на заповедта за обявяване на огнище. Липсват официални данни и за щама, който циркулира в страната.

По данни от информационната система на ЕС, АДИС, през последните 10 дни се наблюдава значителен ръст в докладваните случаи на ВПИП на територията на ЕС, както при домашни, така и при диви птици. Основно вирусът циркулира в популацията на диви птици, обитаващи ареали в близост до водни басейни. За съжаление в нашата страна, продължават да липсват данни за надзора на вируса в дивата популация,.

Световната организация по Здравеопазване на животните препоръчва на страните да продължат своите усилия за наблюдение, мерки за биосигурност на ниво ферма и превантивни мерки, както и да продължат с мерките за навременното докладване на огнища на инфлуенца по птиците както при домашни птици, така и при други видове.

123456...70


Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Smart Poultry World 2