Събития от календар

11
Юни
Надграждащо обучение на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство“ в Разград

ПОКАНА за участие в надграждащо обучение на бизнес операторите в сектор „Птицевъдство" на тема: „Здравеопазване на животните - превенция и биологична сигурност" 11-12.06.2024 г. в гр. Разград

Считано от 21.04.2021 г. след влизане в сила на новото Законодателство по здравеопазване на животните, това обучение е задължително за всички бизнес оператори в съответствие с чл.11 от Регламент 2016/429.

Целта на обучението е да се осигури общо разбиране на механизмите, подходящи за справяне с възникващи болести по животните (включително зоонози) и свързаните с тях ветеринарни интервенции за ранно действие и превенция. Да се даде възможност обучаемите да се запознаят с възможностите за действие при извънредни ситуации и за биологична сигурност.

По време на обучението, нашите гост лектори от Франция и Великобритания ще споделят добри практики за дезинфекция и биологична сигурност на ниво животновъдни обекти, както и по отношение изискванията при разработване на планове за почистване и дезинфекция и за биосигурност.

Съюзът на птицевъдите в страната е одобрен за провеждане на тези обучения, както от Министерство на земеделието и храните, така и от Българска агенция по безопасност на храните.

Темата и програмата за обучението са в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Таксата за участие в обучението за членове на СПБ е 250 лв. без ДДС, а за нечленове на СПБ - 300 лв. без ДДС.

Обучението завършва с тестов изпит, след който успешните участници получават удостоверение за успешно завършен курс.


АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА >>>


ПОКАНА >>>
Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World