Съюз на птицевъдете в България

Членове

име и адрес Информация Телефон и факс Уеб сайт & email
Авис ЕООД с. Йоглав, обл. Ловеч Производител на патешки черен дроб, патешки гърди и бутчета   тел: 069 241 333 факс: 069 241 274   www.avis-bg.com todorova@avis-bg.com  
Агри СС ЕООД Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 2, отглеждане на кокошки носачки   тел: 057313912 факс: 057313912   agris@abv.bg  
Агрико ЕООД 5000 Велико Търново, ул. Цар Освободител 1 Пощенска кутия 315 Производство и клане на пилета бройлери   тел: 062 603480 факс: 062 603490   agrikokartel.com agrokartel@abv.bg  
Агротекст NI ЕООД Пловдив, ул. Драговец 18 отглеждане на патици   тел: 0892963650   agrotekst.m@abv.bg  
Баик ООД ул. Росица 5А, 5000 Велико Търново Изграждане, проектиране, инженеринг, реставрация, оборудване на предприятия от хранителната промишленост   тел: 062 643833; 673271 факс: 062 643934   www.baik.webbg.com baik-vt@vali.bg; baik@mail.bg  
Биоинвест ЕООД ул. Генерал Гурко 67 А, ап. 3, 6000 Стара Загора Угояване на бройлери   тел: 042 600773 факс:  042 253142   stefanov@zoohraninvest.com  
Бобал Бояджиев ЕООД ул. Малашевска 12 А, 1202 София Търговия с адитиви, подправки, консумативи за хранителната промишленост   тел: 02 936 73 21; 936 67 72 факс: 02 9367321   www.bobal-bg.com trade@bobal-bg.com  
Бованс България ООД ул. Христо Ботев 67, ап. 24, 6000 Стара Загора Производство на еднодневни пилета от яйценосно и бройлерно направление   тел: 0888 827730 факс: 042 604533   mkabakchiev@gmail.com  
Божидар 2010 ЕООД гр. Раковски, ул. Стоян Заимов№ 1 отглеждане и угояване на патици   тел: GSM: 0899107187    
Булагро 97 АД обл. София, 2237 Драговищица Развъдна дейност в яйценосното направление. Люпилня. Производство на еднодневни пилета   тел: 07118 2222; 2242 факс: 07118 2262   www.bulagro.net info@bulagro.net  
Булиън ЕАД София, ул. Стефан Караджа № 2     buliab_parvomai@abv.bg  
Валданко EООД ул. Константин Величков 11, 2233 Костинброд Отглеждане на стокови носачки. Производство на яйца за консумация      
Ванимал ЕООД гр. Раковски, ул. Яко Яковски 32 отглеждане и угояване на патици (мюлари)   тел: 0893470002    
Ванимал ЕООД Николай Зенков гр. Раковски, ул. Яко Яковски 32 отглеждане и угояване на патици   тел: 0878788607   vanimal@abv.bg  
Виталис 66 ООД обл. Силистра, 7650 Дулово Производство на яйца за консумация   тел: 0855 22106 факс: 0855 22028   vitalis_66@abv.bg  
Витопласт ООД бул. Шипченски проход № 18, Галакси офис център, ет. 3, офис 306 Търговия с кори (овоцели) и кутии за яйца   тел: 02 953 21 33, 02 870 01 53, факс: 02 953 28 75,   www.vitoplast.com ; vitoplast@abv.bg vitoplast@abv.bg  
Волекс 2005 ЕООД ул. Институтска 8, 1618 София Производство на еднодневни патета. Угояване и клане на патици   тел: 02 8568591 факс: 02 8568595   www.foiegras-volex.com office@foiegras-volex.com  
Гала М ООД ул. Морава 2, 3400 Монтана Производство и клане на пилета бройлери   тел: 096 301383 факс: 096 301382   www.gala-m.com office@gala-m.com  
Галус Къмпани ООД гр. Костинброд, ул. Детелина № 9, вх. А, ет. 3, ап. 9 производство на оплодени яйца   тел: 0721 66189, GSM:0899928938 факс: 0721 166211   gallus_company@abv.bg  
Галус Трейд ООД ул. Детелина 9, ет 3, 2230 Костинброд Производство на прясно и замразено птиче месо и месо от некласифицирани другаде животни   тел: 0721 55214 факс: 0721 66211   www.victoria-m.com a.milev@galustrade.com  
Ганчо Колев ЗП с.Дончево; ул. “Пета” № 71 отглеждане на кокошки носачки   тел: 0898579508, 0884123657   GacnhoKolevZP@gmail.com  
Гидик ЕООД ул. Плодородие 9, 4150 Раковски Угояване на патици   тел: 0899 142751    
Градус 1 ООД кв. Индустриален, 6000 Стара Загора Производство на пилешко месо и продукти   тел: 042 617101 факс: 042 601069   www.gradusbg.com gradus@gradusbg.com  
Гужер Комерс ЕООД бул. България 94, 7800 Попово Отглеждане на домашни птици, бройлери   тел: 0888 494107 факс: 0608 24095    
Дакор ООД ул. Цар Освободител 60, пк 84, 5100 Горна Оряховица Производство на варено, обезкостено, вакуумирано и пастоьоризирано птиче месо   тел: 0618 60380 факс: 0618 60372   dacor@mail.bg  
Дан 2000 ООД ул. Черни връх 54, ет 1, 9000 Варна Магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро   тел: 052 691086 факс: 052 691085   dan-svetla@abv.bg  
Дениз 2001 ЕООД ул. Александър Стамболийски 23, 4270 Първомай Производство на месо и месни продукти. Кланица   тел: 0336 2207 факс: 0336 3123   deniz@parvomai.escom.bg  
Дино ЕООД Иван Бодушки Белозем отглеждане и угояване на патици   тел: 0896855525   vdemois@abv.bg  
Доника 2011 ЕООД гр. Ловеч, ул. Търговска 129 вх. А ап. 1 отглеждане на патици   тел:  0888009532    
Дъга 60 ЕООД гр. Раковски, ул. Шипка № 24 отглеждане на патици   тел: GSM:0888478892    
Егер Агро ЕООД гр. Раковски, ул. Трети март 39   тел: 031514709 ; 0 000 734 818   eger-agro@b-trust.org  
Екарисаж Загоре АД кв. Индустриален, 6000 Стара Загора Производство на птиче месо и продукти. Кланица. Месокостно брашно, фуражни смески.   тел: 042 601603 факс: 042 623907   ecarisaj@mail.orbitel.bg  
Еко фарм 2005 ООД ул. Братя Миладинови 1-А-3, 8800 Сливен Производство на яйца за консумация   тел: 044 662882 факс: 0855 22028    
Ескейп груп ООД гр. Търговище;ул. Братя Миладинови 38   тел: 0878 350 118 факс: 0601 855 56   mert_bg@abv.bg  
ЕТ Андип 92 Андрей Павлов бул. Марица 77, 4000 Пловдив Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация   тел: 032 962750 факс: 032 962751   andp@abv.bg  
ЕТ Валентин Георгиев Валдис ул. Карпош 7, 2500 Кюстендил Производство на кокоши яйца, фуражни добавки   тел: 078 551154 факс: 078 551154   valdisbg@abv.bg  
ЕТ Васил Иванов Шанс 61 кв. Младост, бл. 129, вх. А, ап. 11, 9020 Варна Угояване на патици   тел: 052 502324; 0888 698331   shans61@abv.bg  
ЕТ Виктория 90 ул. Драгоман 16, 5800 Плевен Производство на помощни съоръжения за маркиране и сортиране на яйца   тел: 064 820694   victoria90@mail.bg  
ЕТ Дивекс 2 Георги Георгиев ул. Паисий 7, 8500 Айтос Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация.   тел: 0558 80941; 0897 936969   www.divex2.com divex2@bginfo.net  
ЕТ Димитър Илиев обл. Русе, 7051 Червена вода (Любен Илиев) Производство на яйца за консумация   тел: 08115 2165 факс: 082 842 588    
ЕТ Долис Георги Цолов ул. Й. Йончев, бл. 1, ет 7, ап. 35, 1618 София Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация   тел: 0889 443082   dolis_gts@abv.bg  
ЕТ Илия Тенев ТИЛ 2 гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий" 78А адрес за коресподенция Генерал Гурко 4   тел: 038668808; 0887200973 факс: 038668808   TEdimex-Ltd@ABV.BG  
ЕТ Илия Тенев ТИЛ 2 гр. Хасково, ул. "Кирил и Методий" 78А отглеждане на бройлери   тел: 038668808, GSM:08872000973 факс: 038668808   TEdimex-ltd@abv.bg  
ЕТ Криция Марин Иванов ул. Г. Живков 3, вх. Г, ет. 3, ап. 9, 5000 Велико Търново Търговия с яйца за консумация   тел: 062 642531; 0888 861899 факс: 062 642531   kricia1999@abv.bg  
ЕТ ММ Мирослав Христов ул. Осогово 1, 5139 Първомайци Производство на птиче месо, месни продукти и консерви   тел: 0618 60303;06175 2581 факс: 0618 60303;06175 2581   mm_m_hristov@abv.bg  
ЕТ Пламен Колев кв. Тракия, бл. 19, 6540 Харманли Производство и търговия на яйца за консумация   тел: 0897 961574 факс: 0373 605317   bat_plamen_xxl_qica@mail.bg  
ЕТ Радина Петра Марчева Хасково, ул. Княз Богороди 10 отглеждане и гушене на патици Мюлари   тел: GSM:0889721783   rado_marchev@abv.bg  
ЕТ Синхрон Добри Василев ул. Иван Преснаков 25, ет 3, ап. 7, 5400 Севлиево Производство нса яйца за консумация   тел: 0675 33275; 0878 121853    
ЕТ"Равел" - Зойка Николова с. Подвис - Бургаско отглеждане на патици   тел: 055772452, GSM 0898506779    
Земеделски институт Хибриден център 6000 Стара Загора Производство на еднодневни пилета и пуйчета за населението   тел: 042 606991 факс: 042 607048    
Зорница Комерс ООД обл. Велико Търново, 5161 Кесарево Производство и търговия с птиче месо и яйца   тел: 06167 2458;06193 0022 факс: 06167 2020; 06167 2477   zornitsa_com@abv.bg  
ЗП Мария Николаева Колева с. Черна гора   тел: GSM:0888213398   spas60@abv.bg  
ЗП Огнян Христов Йорданов с. Хераково, местност Хераково ханче, ул. Радецки   тел: 0899980664м 0878150606   gratsia@abv.bg  
Иван 44 ЕООД ж.к. Люлин, бл. 368, вх А, ап 19, ет. 5, 1360 София Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация   тел: 0887 787513    
Интервет България ЕООД бул. Искърско шосе 7, 1528 София Производство и дистрибуция на ваксини и фармацевтични препарати за всички видове животни   тел: 02 9701070 факс: 02 9710900   www.intervet.bg info.bulgaria@intervet.com  
Ирони 89 ЕООД гр.Раковски, бул. Г.Раковски № 150 Основна дейност - отглеждане на патици   тел: 0899105391   milenaterziiska71@abv.bg  
Канарекс ООД ул. Ангел Кънчев 3, обл. Русе, 7120 Копривец Производство на еднодневни патета   тел: 0888 211600   canarex@gmail.com  
Катерина 82 ООД гр. Раковси, ул. Хр. Смирненски 41 отглеждане и угояване на патици   тел: 0885542741, 0894311212    
Квант 2001 Плевен, ул. "Цар Самуил" № 14, вх.В ап. 1 Отглеждане на родителси стада бройлерно направление   тел: 064/849456, GSM 0888927390, 0887757340   kvant2001@mbox.is-bg.net  
Кокоимпекс ООД ул. Изворна 2, 4700 Смолян Производство и търговия с яйца и птичи продукти   тел: 0301 63339 факс: 0301 62268   kokoimpex@abv.bg  
Конард ЕООД гр. Ловеч, ул. В. Левски 2 ет. 4 ап. 15 отглеждане и угояване на патици Мюлари   тел: 068637170 ; 0896686587    
Космос САП 99 ЕООД ул. Никола Караджов 13, ет 1, 4000 Пловдив Отглеждане на бройлери   тел: 032 636135; 032 947065 факс: 032 622045   nikolova.l@kiinvestholding.eu  
Лесов плюс 2 ЕООД гр. Раковски, ул. Гагарин 29 отглеждане на патици   тел: GSM: 0897960147    
Лимп ООД гр. Раковски   тел: GSM:0889503822    
Любен Банчев кв. 8, бл. 9, ап 1, 2180 Етрополе Отглеждане на кокошки носачки Производство на яйца за консумация Магазин за хранителни стоки   тел: 0720 63681; 0887 862429    
Матев ООД гр. Пловдив, бул. Хр. Ботев 92 В отглеждане на патици   тел: 037122364 ; GSM 0888204313 факс: 037122364   matevBg@matev.com  
Мати ЕООД гр. Раковски отглеждане на патици   тел: GSM:0888851273    
МИЗ ООД ул. 3-ти март 39, 4150 Раковски Отглеждане на патици, производство на черен дроб от патици   тел: 03151 2204; 0887 664403   zornica123@abv.bg  
Микс ПН ЕООД гр. Раковски, ул. Захари Стоянов №8 fjh.egodke r whfsldke kd mdjr[r   тел: GSM: 0899950749   nicolina_9309@abv.bg  
ММ 2002 ООД гр. Раковски ул. П. Богдан 19 отглеждане на патици и мюлари   тел: 0895703707    
Мюлар ЕТ гр. Пловдив, отглеждане и угушване на патици   тел: 0885479391    
Мюлари 90 ЕООД с. Белозем обл. Пловдив   тел: 0896670553   trakyika@abv.bg  
Насто пет ЕООД ул. Четвърта 20б, обл. Добрич, 9361 Бранище Отглеждане на патици   тел: 058 605547; 0887 957191 факс: 058 605547   s_panteleimonov@abv.bg  
Недифууд ООД гр. Тутракан, ул. Боровец № 1   тел: 0899139871   drago.sultanov@gmail.com  
Орилия ЕООД ул. Янко Забунов бл. 3, вх А, ап. 3, 1408 София Търговия с хранителни добавки за птици   тел: 02 9549116 факс: 02 9549217   Hristineta.Stancheva@Kemin.com  
Пегемекс Трейд ООД пл. Г.П.Димитров, комплекс Космос, ет 2

Производство на яйца за консумация

 
тел: 068 601020 факс: 068 601020   pegemex@gmail.com  
Петков Ди ЕООД ул. Слънчева 4, 6000 Стара Загора Производство на пилета бройлери   тел: 0887 558861 факс: 048 929494   petkovdi@yahoo.com  
Пилко ЕООД пк 181, Птицекланица, 7200 Разград Производство на прясно и замразено пилешко месо   тел: 084 661086 факс: 084 661092   www.ameta.bg sales@ameta.bg  
Пименс ООД ул. Иван Вазов 1, Птицекланица, 5150 Стражица Производство, преработка и реализация на птиче месо   тел: 06161 2557; 0888 331705 факс: 06161 3030   pimens@abv.bg  
Про Агро 2000 ЕООД София, 1618, ул. Институтска, №8   тел: 0888 63 76 03 факс: 02/856 85 95   proagro2000h@gmail.com;office@volex@del.bg  
Пролет 57 ЕООД ул. Хр. Донев 9, 5000 Велико Търново Търговия с яйца и птиче месо   тел: 062 639845 факс: 062 639845   contact@prolet57.com  
Птицеком ЕООД ул. Ал. Дякович 31, 9000 Варна Отглеждане на домашни птици. Търговия на едро с птичи продукти   тел: 052 912823; 912824 факс: 052 912819   www.ptizecom.com ptizecom@ptizecom.com  
Птицекомплекс Вързулица ООД Полски Тръмбеш с. Вързулица   тел: 0898686193   pgagova@abv.bg  
Първи май АД ул. Индустриална 6, 5180 Полски Тръмбеш Производство на машини и оборудване за птицевъдството и животновъдството, сушилни за зърно   тел: 06141 6952 факс: 06141 5354   www.pm-dad.com parvimai-plamen@dir.bg  
Сантал ООД жк Пъстрина, бл. 28, вх Б, ап 11, Монтана Отглеждане на домашни птици. Производство на яйца за консумация   тел: 096 301515; 0889 458664    
Сапфир трейд ЕООД гр. Раковски, ул. Средна гора 4 отглеждане и угояване на патици 30 000 бр.   тел: 0899132466   georgi_kyolov@abv.bg  
СВМ България ООД бул. Цариградско шосе 33, 1124 София Инженерингова дейност, монтаж, проучване, изграждане на газово-керамични отоплителни инсталации за промишлени нужди   тел: 02 9445113 факс: 02 9449491   www.web.need.bg/sbm-bg sbm-bg@datacom.bg  
СВС 98 ООД ул. Чепинско шосе 15, 1225 София Производство и търговия на пресни и замразени продукти от пилешко месо   тел: 02 9366173 факс: 02 9366463   www.pileto-roso.com is@roso-is.bg  
СД Марвас 90 Френкеви с-ие ул. Александър Стамболийски 75, вх В, ап. 21, 4000 Пловдив Производство на птици и яйца за консумация   тел: 0886 407040 факс: 0887 848008   marvas90@dir.bg  
Симоти ООД гр. Раковски , ул. Цанко Дюстабанов 16   тел: 03151 32 98; 0888 344 345   simoti 123 @ abv.bg  
Сито 92 ЕООД ул. Шипченски проход 11, бл. 228, ет 4, ап. 14 Търговия с ветеринарномедицински продукти, лабораторни диагностикуми и течни хранителни добавки   тел: 02 9733240; 8707463 факс: 02 974738   cito@centrum-group.org  
ТИМ-2005 ЕООД гр. Раковски, ул. Гагарин 28 отглеждане на патици   тел: 0895434469    
Тонивет еко 27 ЕООД гр. Пловдив, бул. Марица № 102   тел: 0889902222   t.cherkezova@gmail.com  
Флайт 67 ЕООД гр. Раковск, ул. Н. Вапцаров № 49 отглеждане и гушене на патици   тел: GSM:0895047402    
Хайпро България АД ул. Дъскотско шосе 6, 5200 Павликени Производство сна яйца за консумация   тел: 0610 52198 факс: 0610 52670   www.hipro.bg office@hipro.bg  
Хринад ООД Булчикън АД, ул. Три уши 8, ет 5, 1000 София (за Хринад ООД) Птицекланица. Търговия на едро с прясно и замразено птиче месо   тел: 0675 35524 факс: 0675 32934    
Яйца и птици АД Промишлена зона, обл. Враца, 3330 Мизия Производство и продажба на пресни стокови яйца и птици   тел: 09161 2468 факс: 09161 2273   bti@dir.bg; eggbird@mail.bg  
Яйца и птици Зора АД пк 408, 9300 Добрич Производство, преработка и търговия с яйца за консумация. Производство на разплодни яйца, еднодневни пилета, птичи продукти и земеделска дейност   тел: 058 626612 факс: 058 622766   www.zora-donchevobg.com zora@netplusdb.bg  
Яйца и птици Ломци ООД обл. Търговище, 7838 Ломци Производство на яйца за консумация   тел: 060385 310 факс: 060385 275   ivanova.tera@gmail.com  
Яйцепром АД бул. България 61, 6600 Кърджали Производство, търговия и експорт на яйца за консумация   тел: 0361 63204 факс: 0361 63205   furaji2000@dir.bg  


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието