Членове

име и адрес Информация Телефон и факс Уеб сайт & email
Агри СС ЕООД Генерал Тошево, ул."Янтра" № 5 Отглеждане на кокошки носачки.   тел: 0888055041 факс: 057313912   www.agriss.bg agris@abv.bg  
Агрико ЕООД 5000 Велико Търново, ул. Цар Освободител 1 Пощенска кутия 315 Производство и клане на пилета бройлери   тел: 062 603480 факс: 062 603490   agrikokartel.com agrokartel@abv.bg  
Агро фреш–А ЕООД гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Д.Благоев“ № 2 Производство на бройлери   тел: 0899837920   agrogrup_vp@abv.bg  
Аеркок ООД Пловдив, ул. Силистра № 28, вх. Е, ап. 7 Отглеждане на кокошки носачки   тел: 0899984555; 0899 984 570   aerkok.bulgaria@gmail.com  
Аквилон – АМ ООД п.к. 5250 гр.Свищов, ул. „Екзарх Антим 1“ № 2 Търговия с яйца.   тел: 0888881092   www.akvilon-am.com a.asenov@akvilon-am.com  
Алифос България ЕАД 9160 Девня производство и търговия с фуражни фосфати   тел: +359 519 97 834; GSM +359 878 147 123; факс: факс: +359 519 97 517   s.dmitrieva@agropolychim.bg;  
Анимикс ЕООД ул. 196-та № 6, София търговия с фуражни добавки и премикси   тел: 0878 69 24 93   animix.bg@gmail.com  
Биовет АД ул. Петър Раков 39, 4550 Пещера БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.   тел:  035 065 634   t_bonev@biovet.com  
БИОХЕМ БЪЛГАРИЯ ООД Бургас Търговия с допълващи фуражи, фуражни суровини и фуражни добавки.   тел: 0888 635 119; 0884612236   raykova@biochem.net  
Блу Фрийдъм ООД Гр. Пещера, п.к. 4550, обл. Пазарджик, ул.“Индустриална“ № 6 Търговия с еднодневни птици.   тел: 0899917121   Angelov_ood@abv.bg  
Бобал-Бояджиев ООД ул. Малашевска 12 А, 1202 София Търговия с адитиви, подправки, консумативи за хранителната промишленост   тел: 02 936 73 21; 936 67 72 факс: 02 9367321   www.bobal-bg.com trade@bobal-bg.com  
Булагро 97 АД обл. София, 2237 Драговищица Развъдна дейност в яйценосното направление. Люпилня. Производство на еднодневни пилета.   тел: 07118 2222; 2242 факс: 07118 2262   www.bulagro.net info@bulagro.net  
Булбарн ООД п.к. 9450, гр.Тервел, ул.“Ген.Столетов“ № 4 Търговия с зърно, премикси и фуражи.   тел: 0887750095   sspassov@bulbarn.bg  
Булиън АД София, Първомай Категория: Хранително-вкусова промишленост. Отрасъл: Месо и месни продукти. Дейност: Птичи продукти; Добив; Разфасовка; Заготовка; Съхранение; Търговия   тел: 0336/63023; 086/8546761; 0887505077 - Михайлов   bulian_parvomai@abv.bg  
Българска асоциация на пекинската патица София, ул. Три уши № 8, ет. 5 сдружение с предмет на дейност защита на икономическите интереси на производителите на пекинската патица. Фирми: "Булчикън" АД; "Гримит" ЕООД; "Трали" ЕООД; "Мейпъл Лийф полтри" ЕООД представител: Любомир Зиколов   тел: 0887 331 572 факс: 02/987 45 18   lzikolov@videxim.com  
Валданко EООД ул. Константин Величков 11, 2233 Костинброд Отглеждане на стокови носачки. Производство на яйца за консумация   тел: 0889 51 34 95   valdanko_ood@abv.bg  
Витопласт ООД бул. Шипченски проход № 18, Галакси офис център, ет. 3, офис 306 Търговия с кори (овоцели) и кутии за яйца   тел: +359 28700153 , +359 29532133, 0896678997   www.vitoplast.com sales@vitoplast.com  
Волекс 2005 ЕООД ул. Институтска 8, 1618 София Производство на еднодневни патета. Угояване и клане на патици   тел: 02 8568591 факс: 02 8568595   www.foiegras-volex.com office@foiegras-volex.com  
Галус Къмпани ООД гр. Костинброд, ул. Детелина № 9, вх. А, ет. 3, ап. 9 производство на оплодени яйца   тел:  0899 928 920 факс: victoriamilev@abv.bg    
Гари-2 ООД-Николай Гарвански бул. Дандевил № 9, Етрополе отглеждане на пъдпъдъци - 15 000 броя   тел: 072063645; GSM 0878 545 491   gari_2@abv.bg  
Гидик ЕООД п.к. 4150 гр. Раковски, ул. “Плодородие“ №9 Отглеждане и угояване на патици.   тел: 0877323236   iovko73@abv.bg  
Градус 1 ООД кв. Индустриален, 6000 Стара Загора Производство на пилешко месо и продукти   тел: 042 617101 факс: 042 601069   www.gradusbg.com gradus@gradusbg.com  
Д-р Христанета Станчева Член - физическо лице      
Деоро ЕООД п.к. 1700, гр.София, „Симеоновско шосе“ 110, бл.17, вх.А, ап.3 Търговия с фуражни добавки   тел: 0888773235   deoro@einet.bg  
ДЖЕНИ ОВО ЕООД ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА: 8867 С. ПАНАРЕТОВЦИ, М. СУЛТАНКА 1, ОБЩ. СЛИВЕН Производство на яйца за консумация   тел: 0884311772 - ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, 0877311728 - Красимира Узунова -зооинж.   office@djeni.com  
Джи Ес Фарм ООД с. Малка Верея, общ. Стара Загора Отглеждане на патици   тел: 0988 765 088   gsfarm88@abv.bg  
Евър ООД Стара Загора, ул. З. Княжеска №19 офис 305 търговия с дезинфектанти - представител на фирма CID UNES   тел: 0885946392   evarstarazagora@gmail.com  
Егер Агро ЕООД гр. Раковски, ул. Трети март 39 отглеждане на патици   тел: 031514709 ; 0 000 734 818   eger-agro@b-trust.org  
Ели - М ЕООД Гр. Раковски, ул. "Д. Драгиев" №4 Отглеждане на патици   тел: 0888 846 303   zen_63@abv.bg  
Елит 2095 ЕООД ул. Драгота № 57, Пловдив отглеждане на патици   тел: 032/96 80 83 факс: 032/96 80 83   elit95@gmail.com; elitscetovodstvo@gmail.com  
ЕТ Андип 92 Андрей Павлов-Андреана Павлова бул. Марица 77, 4000 Пловдив Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация   тел: 032 962750 факс: 032 962751   andp@abv.bg; kokoaac@gmail.com  
ЕТ Валентин Георгиев Валдис ул. Карпош 7, 2500 Кюстендил Производство на кокоши яйца, фуражни добавки   тел: 078 551154 факс: 078 551154   valdisbg@abv.bg  
ЕТ Васил Иванов Шанс 61 кв. Младост, бл. 129, вх. А, ап. 11, 9020 Варна Угояване на патици   тел: 052 502324; 0888 698331   shans61@abv.bg  
ЕТ Веско - Веселин Иванов с. Дражево, общ. Тунджа отглеждане на кокошки носачки; производство на яйца за консумация   тел: 0887 855 312   pticefermayambol@abv.bg  
ЕТ Деяна - Деяна Нанева Гр. Ст. Загора, ул." Христо Ботев" № 100, офис 8 Б Производство и продажба на селскостопанска продукция, отглеждане на стокови кокошки носачки.   тел: 0888 857 924   dian_n@mail.bg  
ЕТ Дивекс 2 Георги Георгиев ул. Паисий 7, 8500 Айтос Отглеждане на кокошки носачки. Производство на яйца за консумация.   тел: 0558 80941; 0897 936969   www.divex2.com divex2@gmail.com  
ЕТ Зорница – Т.Бончев п.к. 7900 гр. Омуртаг, ул. “Генералска“ № 22 Търговия на едро с яйца.   тел: 0889481346   zori_sv_@abv.bg  
ЕТ Люпилня МАРТИВО - Румен Кирчев Бул."Хр.Ботев" -25-Ж-11, гр. Сливен 8800 Производство на разплодни яйца и еднодневни пилета.   тел: 0885923857   www.martivo95.com office@martivo95.com  
ЕТ Синхрон – Добри Василев – Руска Василева ул. Иван Преснаков 25, ет 3, ап. 7, 5400 Севлиево Производство на яйца за консумация   тел: 0675 33275; 0878 121853   mariana2237@abv.bg  
ЕТ Тахов-Щерю Тахов гр. Пещера; ул. В. Петлешков № 26 птицеферма - 39840 бр. кокошки производство на стокови яйца   тел: 035062398; GSM 0899 97 386 факс: 035062398   pticeferma_tahov@abv.bg  
Завет АД Завет, ул. Кирил и Методий 5 производство на ВМП и фуражни добавки   тел: 0889484888   delo.zavetad@gmail.com  
Загора еко ООД Стара Загора, ул. Св. Патриарх Ефтимий № 124 отглеждане на кокошки носачки - капацитет 26208 бр.; производство на яйца за консумация   тел: 0898921795   dminchev@zagoragroup.bg  
Земеделски институт Хибриден център 6000 Стара Загора Производство на еднодневни пилета и пуйчета за населението   тел: 042 606991 факс: 042 607048    
Зорница Комерс ООД обл. Велико Търново, 5161 Кесарево Производство и търговия с птиче месо и яйца   тел: 06167 2458;06193 0022 факс: 06167 2020; 06167 2477 GSM: 00897 98 91 11   zornitsa_com@abv.bg  
ЗП Валери Георгиев Ценев Костинброд, ул. Свобода 3 производство и търговия с яйца   тел: 0886342097   puhi87@abv.bg  
ЗП Весела Димитрова с. Самораново, стопански двор, община Дупница, обл. Кюстендил отглеждане на подрастващи носачки - капацитет 16000; отглеждане на кокошки носачки - капацитет 12000   тел: 0898520140   vasil_dupnica@abv.bg  
ЗП Калина Михайлова Широкова с. Арбанаси, В. Търново производство на яйца   тел: 0889 909 777   eggs2013@abv.bg  
ЗП Милен Неделчев Маринов 6442 с. Брод, ТКЗС, България Кокошки носачки   тел: 0898687466   Milen7007@abv.bg  
ЗП Тодор Геoргиев Георгиев Подрастващи птици   тел: 0884311711   todor@djeni.com  
Илма-Ил ООД ул. Цар Самуил 14; Пазарджик производство на яйца   тел: 0889075171   ilma96@abv.bg; ilma2004@abv.bg  
Инвест Билдинг - Силистра ООД Силистра, ул. Добруджа 41, ет. 5 оборудване за птицевъдството   тел: 086882426; 0895434495 факс: 0868824425   investbuildingss@abv.bg  
Интер Консулт Агро ООД 1404 гр.София, бул. "България" № 115, ет.2, офис 2 Консултански услуги и подготовка и управление на европейски проекти   тел: 02 954 11 40; 0878 370 056 факс: 02 954 11 20   icg.bg george@icg.bg  
Каменовско пиле ЕООД Бройлери   тел: 0888659982   miroslavcanev@mail.bg  
КАНАРИНИ ЕООД Пловдив, ул. Ниш № 7 - партер отглеждане на бройлери за угояване     office@canariny.bg  
Квант 2001 ООД ул. Цар Самуил 13, вх. В ап. 4 Плевен отглеждане на родителски стада бройлерно направление.   тел: 0888927390; 0887757340   kvant2001@mbox.is-bg  
Квинс-Агро ЕООД гр. Лозница, ул. Дружба 35 производство на яйца за консумация     kvins@abv.bg  
Кокоимпекс ООД ул. Изворна 2, 4700 Смолян Производство и търговия с яйца и птичи продукти   тел: 0301 63339 факс: 0301 62268   kokoimpex@abv.bg  
Консорциум Агробизнес АД ул. Вискяр планина 2 офис 1; София производство и търговия със селскостопански стоки   тел: 02 868 25 70; 0899 992 989 - Светослав Димитров факс: 02868 06 77   agrobiznes@abv.bg  
КРИСТА ЕООД п.к. 1408, София, бул.“Витоша“ № 115 Производство и търговия с фуражни добавки и премикси   тел: 0888549755   www.christa.bg  
Къмедика Биел ООД София, ул. Сан Стефано 23А търговия на едро с ветеринарни препарати   тел: 0889 875 710 - Павел Попов; 0889 875 626 - Теодор Генов   popov@cymedica.com; genov@cymedica.com  
Мар-Крафт ЕООД бул. „Ботевградско шосе“ № 112, София Отглеждане на кокошки носачки   тел: 0888557585   karakolev@markraft.bg  
Матев ООД гр. Пловдив, бул. Хр. Ботев 92 В отглеждане и угояване на патици   тел: 037122364 ; GSM 0888204313 факс: 037122364   matevBg@matev.com  
МИЗ ООД ул. 3-ти март 39, 4150 Раковски Отглеждане на патици, производство на черен дроб от патици   тел: 03151 2204; 0887 664403, 0893 420 087   zornica123@abv.bg;miz_ood@abv.bg  
Милмакс ЕООД с. Съединение; с. Кръшно - общ. Търговище отглеждане на кокошки носачки   тел: 0899732353   milmaks_eood@abv.bg  
Николекс ЕООД п.к. 1111 ул.Трудолюбие“ № 15 София Външнотърговска дейност с яйца и яйчни продукти.   тел: 02 9448475; 02 8706043   www.nikolex.bg office.nikolex@gmail.com  
НИС-21 ООД с. Вардун, Търговище Отглеждане на кокошки носачки      
Олтек България ЕООД Стара Загора, Ул. Шампион № 1, Арт. Комплекс, офис 1 Bнос на фуражни добавки на микробиологична, биотехнологична и др. основа, научно-консултантски услуги в областта на животновъдството и фуражната промишленост, производство и търговия.   тел: +358 42 601 916   global.alltech.com/bulgaria Bulgaria@alltech.com  
Органита ЕООД гр. Левски; Плевенска област Предмет на дейност: отглеждане на стокови кокошки носачки   тел: 08778141464   organita.bg info@organita.bg  
Пашова бизнес сървис ЕООД Петрич, ул. 28 септември № 5 отглеждане на кокошки носачки - капацитет 8000 бр.   тел: 0878921944 - Мариана Пашова   pashovabs@abv.bg  
Пилко ЕООД Ивдустриална зона гара Разград Производство на прясно и замразено пилешко месо   тел: 084 661086 факс: 084 661092   www.ameta.bg pilko@ameta.bg  
Пименс ООД ул. Иван Вазов 1, Птицекланица, 5150 Стражица Производство, преработка и реализация на птиче месо   тел: 06161 2557; 0888 331705 факс: 06161 3030   pimens@abv.bg  
Порко и Поло ООД гр. Ихтиман, Софийска област Отглеждане на стокови кокошки носачки   тел: 0877155472   porcoandpollo@gmail.com  
Про Агро 2000 ЕООД София, 1618, ул. Институтска, №8 Отглеждане и угояване на патици и производство на фуражи   тел: 0888 63 76 03 факс: 02/856 85 95   proagro2000h@gmail.com;office@volex@del.bg  
Прокса - Проекти за селското стопанство ООД София, бул. "Цар Борис III" № 165 А, - п.к. 1618 Производство на силози за съхранение на зърно и ел.табла за управление.   тел: 0879910641   www.proxagro.com office@proxagro.com  
Проф. Борис Стоименов Член - физическо лице      
Проф. Димитър Белоречков Член - физическо лице      
РОС ЕООД Хасково, ул. Драгоман № 5 производство на яйца за консумация; отглеждане на кокошки носачки   тел: 0896799028   rosltd@ mail.bg  
Сантал ООД жк Пъстрина, бл. 28, вх Б, ап 11, Монтана Отглеждане на домашни птици. Производство на яйца за консумация   тел: 096 301515; 0889 458664   m.mihaylov@mail.bg  
СД Марвас 90 Френкеви с-ие ул. Александър Стамболийски 75, вх В, ап. 21, 4000 Пловдив Производство на птици и яйца за консумация   тел: 0886 407040 факс: 0887 848008   marvas90@dir.bg  
Сикон-Гранола ООД ул. Добри Чинтулов № 26, Одърне Отглеждане на бройлери и производство на комбинирани фуражи.   тел: 0887705963 - Румен Ангелов   sikon_granola@abv.bg  
Сито 92 ЕООД ул. Никола Генадиев 7, ж.к Младост 1, 1784 София Търговия с ветеринарномедицински продукти, лабораторни диагностикуми и течни хранителни добавки   тел: 02 9733240; 8707463 факс: 02 974738   office@sito92.com  
ФЗ Яйца и птици ЕООД п.к. 7700 ул.“Родопи“ № 11 Търговище Отглеждане на кокошки носачки.   тел: 0896771588   furajen_zavod@b-trust.org  
Хайпро България АД ул. Дъскотско шосе 6, 5200 Павликени Производство на яйца за консумация   тел: 0610 52198 факс: 0610 52670   www.hipro.bg office@hipro.bg  
Херон ЕООД Гр. Раковски, Оборище 25; адрес за коресподенция: Пловдив, Буревестник 2 отглеждане и угояване на патици   тел:  GSM 0877 704 544 - Гергана Ячева, 0877704 044 - офис   g.yacheva@heronbg.com; office@ heron.com; yachev@ heronbg.com  
ХЛ-Топ Микс ООД п.к. 8881, с. Калояново, обл.Сливен Производство на фуражи   тел: 0892630050   ivan.markov@hl-topmix.com  
ХРИС ООД Пазарджик; ул. Иван Соколов 25 родители бройлери - 3000 бр.; бройлери за угояване - 40 000 бр. производство и клане на бройлери   тел: 0888261555   hris_pz@abv.bg  
Яйца и птици АД Мизия Промишлена зона, обл. Враца, 3330 Мизия Производство и продажба на пресни стокови яйца и птици   тел: 09161 2468 факс: 09161 2273   bti@dir.bg; eggbird@mail.bg  
Яйца и птици Зора АД пк 408, 9300 Добрич Производство, преработка и търговия с яйца за консумация. Производство на разплодни яйца, еднодневни пилета, птичи продукти и земеделска дейност   тел: 058 626612 факс: 058 622766   www.zora-donchevobg.com zora@netplusdb.bg  
Яйца и птици Ломци ООД обл. Търговище, 7838 Ломци Производство на яйца за консумация   тел: 060385 310 факс: 060385 275   ivanova.tera@gmail.com  
Яйцепром АД бул. България 61, 6600 Кърджали Производство, търговия и експорт на яйца за консумация   тел: 0361 63204 факс: 0361 63205   marin.vladimirov@gmai.com  


Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара