Съюз на птицевъдете в България

Списание "Птицевъдство"  брой 5/2020 г.

в броя

Излезе от печат брой  5/2020 на списание "Птицевъдство". В него може да прочетете:

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България
  • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2019 година
  • Писмо от МЗХГ за Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи


ХРАНЕНЕ

  • Диего парра, д-р Димчо Джувинов - Влияние на съхранението на зърнените фуражи от нова реколта върху хранителната им стойност
  • Криста ЕООД - Обогатяване на яйца - възможности и ползи


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Биовет АД - Monimax® - Ефективен контрол на кокцидиозата и по-добра продуктивност
  • Д-р Мадлен Масилева - Роля на бактериофагите в птицевъдния сектор

БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите