Съюз на птицевъдете в България

Списание "Птицевъдство"  Списание Птицевъдство, брой 4/2017 г.

в броя

В брой 4 на списание "Птицевъдство" за 2017 год. можете да прочетете:


ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

  • Д. Белоречков - Кафявият цвят на черупката при яйценосните кокошки... стр. 5


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Г. Георгиев - Вирусен хепатит по патетата ... стр. 12
  • Биовет АД - Рециркулация за ефективна защита ... стр. 14


ИНФОРМАЦИЯ

  • Информиран или манипулиран е българският потребител за качеството на храните ... стр. 20
  • Ефектът от дибекирането върху продуктивността на кокошките носачки... стр. 22
  • Как да намалим праха и амоняка в сграда без клетки ... стр. 24
  • Мащабната хранителна епидемия, предизвикана от Salmonella Enteritidis ... стр. 26
  • Предизвикателството да се използват бракувани храни за фураж ... стр. 27
  • Delakon:Свързване с потребителите днес и утре ... стр. 29
  • Цени на яйца за полугодие ... стр. 31

...........................................................................................................................................................................

Списание "Птицевъдство" се издава от 1992 год. Има читателска аудитория от над 6000 души. Абонати са ферми за производство на птиче месо и яйца от кокошки, пуйки, патици-мюлари, гъски, пъдпъдъци и щрауси, птицекланици, птицепреработвателни предприятия и търговци на технологично оборудване, на ваксини, медикаменти, фуражи, фуражни компоненти и адитиви, производители и търговци на опаковки, изолационни и строителни материали, инвестиционни посредници, както и всички членове на Съюза на птицевъдите в България.

Ако проявите интерес за публикация на реклами, трябва да се съобразите, че срока за всяка книжка е 14-то число на всеки нечетен месец. Рекламният материал, трябва да е записани на CD.
Изискване към рекламодателя е рекламните карета да са на електронен носител + разпечатка; рекламата трябва да бъде във формат .tif., .eps или .bmp. В случай, че нямате готов Ваш, списанието изработва срещу заплащане при преференциални цени, след договаряне. За цени и допълнителна информация относно условията и мястото за реклама, моля свържете се с нас.

При сключване на целогодишен договор за реклами, се правят преференциални отстъпки.


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието