Съюз на птицевъдете в България

Списание "Птицевъдство"  Списание Птицевъдство, брой 3/2017 г.

в броя

В брой 3 на списание "Птицевъдство" за 2017 год. можете да прочетете:


СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ ... стр. 4


ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

 • Д. Белоречков - Проблеми с качеството на птичето месо, свързани със селекцията за повишаване на продуктивността... стр. 6


ХРАНЕНЕ

 • С. Сурджийска - Мананаза при пилета бройлери ... стр. 12
 • К. Бирман - Защо Хювефарма вярва, че предлага най-бързата фитаза ... стр. 18


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • М. Дачин и др. - Ваксиниране на яйценосни пилета с рекомбинантна Vaxxitek HVT -IBDV ваксина срещу вируса на инфекциозен бурсит (IBDV): отговорът след предизвикателство с многовирулентен IBDV ... стр. 21


ИНФОРМАЦИЯ

 • Анализ на цените на рампа за яйцата и замразеното птиче месо от бройлери през 2016 година ... стр. 25
 • Научна конференция на тема: "Актуални проблеми, свързани с високопатогенната инфлуенца А по птиците от щам H5N8... стр. 27
 • Полша стана лидер в птицевъдството на Европейския съюз ... стр. 28
 • Дали GM технологията е бъдещето на птичи ваксини ... стр. 29
 • В разработка е машина за сексиране на яйценосни пилета ... стр. 29
 • Подобряване на контрола на вариантите на инфекциозния бронхит (IB) при носачки и родители ... стр. 30

...........................................................................................................................................................................

Списание "Птицевъдство" се издава от 1992 год. Има читателска аудитория от над 6000 души. Абонати са ферми за производство на птиче месо и яйца от кокошки, пуйки, патици-мюлари, гъски, пъдпъдъци и щрауси, птицекланици, птицепреработвателни предприятия и търговци на технологично оборудване, на ваксини, медикаменти, фуражи, фуражни компоненти и адитиви, производители и търговци на опаковки, изолационни и строителни материали, инвестиционни посредници, както и всички членове на Съюза на птицевъдите в България.

Ако проявите интерес за публикация на реклами, трябва да се съобразите, че срока за всяка книжка е 14-то число на всеки нечетен месец. Рекламният материал, трябва да е записани на CD.
Изискване към рекламодателя е рекламните карета да са на електронен носител + разпечатка; рекламата трябва да бъде във формат .tif., .eps или .bmp. В случай, че нямате готов Ваш, списанието изработва срещу заплащане при преференциални цени, след договаряне. За цени и допълнителна информация относно условията и мястото за реклама, моля свържете се с нас.

При сключване на целогодишен договор за реклами, се правят преференциални отстъпки.


БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ