Списание "Птицевъдство"  Брой 5/2023 г.

в броя

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Здравейте, скъпи читатели!

Дойде време и за нашия есенен брой на списание „Птицевъдство”.  Изпратихме един динамичен месец, който ни подари и уникалното събитие Smart Poultry World. През двата дни на международното изложение и конференция организаторите от Съюза на птицевъдите и Bul X  успяха да съберат на едно място световни лектори и компании, както и производители от сектора. Поставени бяха въпроси за бъдещето на сектора, за неизменната дигитална трансформация и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Изложителите успяха да разговарят със своите партньори и да обменят опит и контакти. В следващите страници ще откриете много снимки и информация как премина конфренцията и какво предложи изложението на своите гости.

В този брой сме се постарали да ви представим и основните промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.
Ще прочете интервюто ни по темата със заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева. Какви промени са направени в Плана, защо и кой ще спечели от измененията на текста в ключовия документ за усвояване на европейските средства за земеделие? Отговорите ще откриете в този брой на списание „Птицевъдство”.

Приятно четене!

Благодарим за доверието!

С уважение,
Александра Гинева
Главен редактор


Smart Poultry World Smart Poultry World 2 Smart Poultry World 3