Събития от календар

31
Яну
КАЛЕНДАР ЗА РЕГИОНАЛНИ КРЪГЛИ МАСИ - ДИСКУСИИ „Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България"

СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Ви кани на Кръгла маса - дискусия „Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България"

Най-любезно Ви каним да присъствате на кръглата маса - дискусия, на която да бъдат обсъдени перспективите и предизвикателствата пред българското птицевъдство, предстоящите промени в нормативната уредба, касаеща сектора, както на национално, така и на европейско ниво.

Регион

Дата/ час

Място за провеждане

Югозападен

09.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Дупница, хотел Рила,

зала Струма

Южен централен

17.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Пловдив,  хотел Плаза,

зала Премиум

Югоизточен

18.01.2023 г. –

10:30-12:30 ч.

Гр. Сливен, хотел Национал

Северен централен

24.01.2023 г.- –

10:30-12:30 ч.

Гр. Велико Търново, Парк хотел Асеневци, конферетна зала

Североизточен

25.01.2023 г.- –

10:30-12:30 ч.

Гр. Шумен, хотел Контеса,
конферетна зала

Северозападен

31.01.2023 г.

Гр. Плевен
Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3