Събития от календар

20
Март
ОБЩО СЪБРАНИЕ на Съюза на птицевъдите в България, 2024 г.

ДО ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено, публикуваме покана за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в частна полза СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ", насрочено за 20.03.2024 година, от 10:00 часа, в сградата на Българска стопанска камара, в зала „Слънце", град София,  ул. Чаталджа № 76. >>>

Регистрацията на участниците започва в 9:00 часа.


Информация относно участието в Общото събрание:

  • Право на участие вОбщотосъбраниеимат всички членове на СПБ.
  • Членовете могат да участват чрез лице, което ги представлява, или чрез пълномощник, с генерално или специално пълномощно, без нотариална заверка на подписа.
  • Едно лице може да представлява не повече от трима членове наОбщотосъбрание.
  • Преупълномощаване не се допуска!


Документи, приложени към настоящата обява:

  • Покана за провеждане на Общо събрание;
  • Образец на специално пълномощно;


Моля да потвърдите участие си в Общото събрание на СПБ, най-късно до 10.03.2024 г., на имейл адрес: ceo.bpu@gmail.com

ПОКАНА за Общо събрание  >>>

ОБРАЗЕЦ на Специално пълномощно >>>
Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара