Събития от календар

21
Ное
Обучение: Превенция и контрол на заболяванията по птиците - биологична сигурност и законодателни изисквания

Само за последната седмица в страната са констатирани 4 огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците /ВПИП/. Засегнати са повече от 607 хиляди птици, които представляват повече от 10 % от поголовието на стокови носачки в страната. Това поставя сектора пред изключително трудна и безпрецедентна ситуация. Като се вземе предвид бързото развитие и епидемиологията на вируса на ВПИП, само стриктното спазване на мерки за превенция и контрол, в т. ч и за биологична сигурност, може да ограничи неговото пагубно въздействие върху сектора и по- нататъшно му разпространение.

За целта, Съюзът на птицевъдите в България организира двудневно обучение на 21-22.11.2023 г., в Спа хотел „Калиста", Старозагорски минерални бани, на тема „ Превенция и контрол на заболяванията по птиците - биологична сигурност и законодателни изисквания".

По време на обучението, нашият специален лектор- доц. д-р Георги Желев от Тракийски университет, ще акцентира върху изискванията за дезинфекция и биологична сигурност на ниво животновъдни обекти, както и по отношение изискванията при разработване на планове за почистване и дезинфекция и за биосигурност.

Считано от 21.04.2021 г., след влизане в сила на новото Законодателство по здравеопазване на животните, това обучение е задължително за всички бизнес оператори.

Съюзът на птицевъдите в България е одобрен за провеждане на тези обучения, както от Министерство на земеделието и храните, така и от Българска агенция по безопасност на храните. Темата и програмата за обучението са в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Таксата за участие в обучението за членове на СПБ е 250 лв. без ДДС, а за нечленове на СПБ - 300 лв. без ДДС.

Обучението завършва с тестов изпит, след който успешните участници получават удостоверение за успешно завършен курс.

За справка и записване - тел. 359 2 9310958.

Срокът за записване е до 15.11.2023 г. (сряда).
Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара