Съюз на птицевъдете в България

Новини

БЛАГОСЛОВЕН ВЕЛИКДЕН!

18.04.2019

Скъпи приятели и колеги,

В навечерието на Възкресение Христово, един от най-големите и светли християнски празници
се обръщаме към Вас с пожелания заздраве, благополучие и светли Великденски празници.

Нека има Мир и Любов в сърцата ни!


Излезе от печат Бр. 2/2019 г. на списание "Птицевъдство"

17.04.2019

Съдържание на бр. 2/2019

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България
 • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2018 година
 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
 • Донев ЕООД гр. Шумен - Aviguard® - Иновационно решение за здравето на чревния тракт при птиците

ТЕХНОЛОГИИ

 • Г. Желев и др. - Дезинфекция в съвременното птицевъдство: Методи за контрол на дезинфекционната ефективност

 ХРАНЕНЕ

 • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. - L-селенометионин - иновация в най-добрия си вид
 • Роб Тондешате - Стимулиране на развитието на чревната микрофлора, разграждаща влакнините при птици

ИНФОРМАЦИЯ

 • Микотоксини: техният ефект при кокошките родители
 • Нови стратегии за борба с производствените заболявания при домашните птици
 • Яйцата - все още опаковани изненади

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2019 г.

17.04.2019

На 09.04.2019 г. от 10,00 ч в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, бе проведено Общото годишно отчетно - изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
 3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
 4. Разни.


Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ БСК