Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 6/2018 на списание "Птицевъдство"

10.12.2018

Съдържание на бр. 6/2018 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
  • Георги Георгиев - Актуализация на данните за циркулацията на високо патогенните (HPAI) Инфлуенца А вируси по птиците от щамове H5N6 и H5N8 в Европа за сезона 2018/2019 г.


ХРАНЕНЕ

  • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. - Ново поколение органичен селен
  • Жилсон Гомес - Възможности за подобряване на финансовата възвръщаемост чрез точно насочено приложение на ензимите в храненето на птици


КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  • Т. Бакаливанова -  Мариноването, технологичен метод за обработка на месо - II част


ИНФОРМАЦИЯ

  • Птичите пера - даване на отпадъка нов живот
  • Рибено брашно във фуража за птици: да се използва или да не се използва?

Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност - обявени за обществено обсъждане!

04.12.2018


На 04.12.2018 г,. в сайта за Обществено обсъждане на МС, беше публикуван:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на З
ИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

С предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се цели да бъдат решени определени въпроси свързани с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестите Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни и Инфлуенца по птиците, които периодично се появяват на различни места в страната.
Промените имат за цел опазване на здравето на животните и хората в Република България, както и за свободното движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на Европейския съюз.

Срокът за становища е до: 04.01.2019 г.

Успешно се проведе 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018”

27.11.2018

Съюзът на птицевъдите в България организира и успешно проведе от 16-ти до 18-ти октомври 2018 г. 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018". Тя бе проведена в хотел „Империал" в Пловдив.

На 16-ти октомври, след 15 ч. започна регистрацията и настаняването на участниците в конференцията и изложбата. Вечерта бе даден коктейл на дошлите участници от страната и чужбина.

На следващия ден изложбата и конференцията официалното бяха открити от председателя на Съюза Димитър Белоречков в „Бална зала север". Той поздрави участниците и произнесе кратко слово. Официални гости на конференцията бяха: д-р Петя Петкова - зам. изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, която прочете поздравителен адрес от името на д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ, д-р Александра Митева - нач. отдел „Хуманно отношение към животните" в БАБХ, Атанас Божков, председател на Съюз на производителите на фуражи, проф. Беро Маринов, проф. Васко Герзилов, проф. Атанас Генчев и проф. Борис Стоименов.

В изложбата и конференцията взеха участие над 500 птицевъди, научни работници и преподаватели, дистрибутори на ваксини, лекарствени средства, технологично оборудване, хранителни добавки, производители на комбинирани фуражи както и студенти от Аграрния университет в Пловдив. В работата на конференцията участваха представители от Германия, Румъния, Полша, Словения, Сърбия, Нидерландия, Турция и Хърватска.

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България изказва сърдечна благодарност на всички участници в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018" и специално на г-н Иван Иванов от „Яйца и птици -Зора" ЕООД и на г-жа Пенка Павлова от „Андип" ЕООД.Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието, храните и горите