Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

20.03.2024

Днес (20 март 2024 г.), в конферентната зала на Българската стопанска камара (БСК) се проведе Общо събрание на Съюза на птицевъдите в България, член на БСК.

Официални гости на събитието бяха председателят на БСК Добри Митрев, зам.-министърът на земеделието и храните (МЗХ) доц. д-р Деян Стратев, директори на дирекции в МЗХ - д-р Деница Димчева (Дирекция „Животновъдство"), Дора Ненова (Дирекция „Държавни помощи") и доц. д-р Илиан Костов (Дирекция „Политики по агрохранителната верига"), заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие" д-р Лозана Василева, зам.-директорът на БАБХ д-р Валентин Атанасов, директорът на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните" в БАБХ д-р Борис Борисов, и началникът на Отдел „Здравеопазване на животните" в БАБХ д-р Даниел Денев.

ПРИВЕТСТВИЯ:


ДОБРИ МИТРЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК


Днес е ден за равносметка, за преглед на изпълнените задачи, на неизпълнените такива, ден в който вие ще направите  своя мъдър избор за това кои хора ще ви представляват в следващите години като УС. Аз ще си позволя да дам моята кратка оценка за дейността на Съюза на птицевъдите. От много години имам възможност, удоволствието и честта да работя със СПБ и мога да кажа, че се гордея че в членската маса на БСК членува СПБ - една изключително сериозна организация, една сплотена организация с експертиза, с визия - организация такава, каквато трябва да бъде в един бранш. Не е много хубаво, че - с извинение към представителите на държавните институции, че държавата не обръща много внимание на проблемите, които има в икономическите оператори. В изтеклата една година бяхме свидетели на нов бюджет с нов максимален осигурителен праг, с нова минимална работна заплата, в абсолютно противоречие на директивата за адекватните МРЗ, с прекомерен бюрократичен и административен натиск - конкретен пример давам със стоките с висок фискален риск, с големия внос на конкуренти на вас продукти от Украйна. Хубавата новина е, че късно снощи Съвета на Европа, заедно с представителите на Европейския парламент, се договориха за квоти и за мита, специално за птичето месо, яйцата, захарта, меда и други продукти - и за пшеницата ще остане до юли 2025 г., т.е. над тези квоти ще има мита, което се надявам, че ще облекчи в някаква степен вашата дейност. Наша обща задача е да се борим с тези предизвикателства. Не винаги ни чуват, затова трябва много по-ясно да изказваме мнението си, много по-сериозно да защитаваме правата си, защото предприемчивите хора в България и икономическите оператори създават благосъстоянието за тази нация. Това не го прави нито бюджета, нито Министерство на финансите, нито парламента. Това го правят хората, които създават добавената стойност, които нарастват икономическия растеж, които дават работа на хората, които плащат възнаграждения, плащат осигуровки, социално отговорни са не само към своите работници и служители, но и към населените места, в които оперират и е крайно време държавата да разбере всъщност, че ние не сме враг на институциите - ние сме техен естествен партньор и ако се вслушат малко повече в нашия глас, държавата ни ще се развива много по-добре. Затова искам да ви пожелая да продължите да бъдете единни, да направите най-добрата равносметка и най-добрите планове за бъдещето, да изберете най-кадърните в следващия УС, така че за всички вас днешният ден да бъде още едно ново начало към по-доброто бъдеще. На добър час, ползотворни дискусии и просперитет желая на всички вас. 

ДОЦ. Д-Р ДЕЯН СТРАТЕВ - ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  


Уважаеми колеги,
Птицевъдния сектор е изправен пред редица трудности и предизвикателства, обусловени от динамичната международна обстановка, новостите в законодателството и профилактиката, както и биосигурността на обектите. Следим с интерес всички ваши инициативи и организирани от вас мероприятия с цел предоставяне на знания, инструменти и контакти, необходими за решаване на настоящи и бъдещи проблеми. Вярвам, че благодарение на доброто ни сътрудничество всички предизвикателства могат да бъдат преодолени. Благодарим за съвместната работа в различните форуми и работни групи, обратната връзка по законодателни инициативи и политики и оперативна комуникация и координация по всички важни за сектора теми. Тази колаборация е основата за активно участие в изпълнението на задачата на работната група в министерството на земеделието и храните, която изготвя анализ относно възможността за изготвяне на стратегия за ваксинация срещу високопатогенна инфлуенца по птиците. Чрез анализа са идентифицирани необходимите мерки и действия, които трябва да се предприемат, за да изпълним изискванията и да подготвим за включването ваксинацията като допълнителен инструмент в борбата със заболяването, така че да постигнем ефективна превенция и гарантиране на гладко функциониране на вътресъюзната търговия и пазарите с трети страни, което птицевъдния сектор винаги е поставял като приоритет. Изключително важен в този подготвителен етап, както и ценен инструмент за борбата със заболяването е планът за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците в нашата страна за периода 2024-2026 г., който изготвихме с ваша помощ и по ваша инициатива и вече премина успешно процедурата по междуведомствено съгласуване и предстои да бъде приет с решение на МС. Планът осигурява ангажиране на всички институции и заинтересовани страни, съгласно съответните компетентности в борбата с инфлуенцата по птиците. Бих желал да акцентирам на това, че голяма част от заложените отговорности касаят операторите в птицевъдния сектор. Най-много разчитаме на това да се спазват правилата за биосигурност в животновъдните обекти, да се изпълняват националните програми за надзор на болести по птиците, да се сигнализира своевременно при съмнение за заразна болест, да се провеждат информационни кампании, обучения, както и други полезни практики. Този тип стратегически документи обединяват изискванията на националното и европейското законодателство към отделни институции и организации с цел по-добра подготвеност, координиране и овладяване на евентуално развитие на епидемиологична ситуация по отношение на болестта инфлуенца по птиците. Не на последно място следва да отбележим, че в резултат на успешната ни съвместна работа успяхме да пренотифицираме за новия програмен период прилаганата през предходните години помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците, чиято философия е насочена към покриване на високи стандарти в областта на хуманното отношение, което допринася за опазване здравето на животните, хората, както и подобряване на биосигурността във фермите и осигуряване на добро здравословно състояние на птиците. Желаем ви успешно развитие на сектора чрез съвместни действия и самоусъвършенстване, постигане на още по-голям прогрес. 

Д-р Лозана Василева - Заместник изпълнителен директор, Държавен фонд Земеделие


За мен е изключително удоволствие от името на г-н Георги Тахов, изпълнителния директор на ДФЗ, да ви поздравя по повод днешното събитие.

За мен е огромна чест да поздравя Съюза на птицевъдите в България за активната дейност през годините и за приноса ви към развитието на българското птицевъдство. Ръководството на ДФЗ подкрепя коректността, инициативността, оригиналното мислене и предприемаческия дух, които съм убеден, че всички вие притежавате. През изминалата година сектор птицевъдство получи над 26,6 млн. лв. от ДФЗ по помощта за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. ДФЗ ще продължи и в бъдеще да прилага политиката за подпомагане на българските птицевъди и заедно с Министерството на земеделието и храните се стремим да работим бързо, отговорно и в срок, в полза на хората, за да затвърдим позициите на общия европейски пазар с все по-качествени продукти и все по-конкурентоспособен птицевъден сектор. С наближаването на Великден потребностите от птицевъдната продукция растат главоломно и искам да изразя своята благодарност към българските птицевъди за качествените безопасни и здравословни родни продукти и да им пожелая все повече нови пазари. Искам да подчертая, че в лицето на ДФЗ винаги ще намерите подкрепа като поздравявам още веднъж домакините за значението на днешното общо годишно-отчетно събрание, което е повод освен за равносметка, но и за гордост. Пожелавам на всички производители и преработватели в бранша успех и успех на днешното събрание. 

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, БАБХ


Позволете ми да благодаря от името на ръководството на БАБХ за отправената покана да присъстваме на вашето събрание. Д-р Атанасов поднесе приветствие от името на изпълнителния директор на БАБХ д-р Светослав Патарински.

Птицевъдството е един от най-развитите отрасли в животновъдството, който удовлетворява огромен дял от потребителското търсене на гражданите на ЕС. Във времена на криза, в които живеем, се вижда значението и ролята на собствената ресурсна база в хранителната промишленост. През изминалите години БАБХ като контролен орган и сектора на птицевъдите в България са изградили, поддържат и развиват добро сътрудничество и ефективно взаимодействие, чийто стремеж е успешното развитие и производството на здрава и безопасна продукция. Искам да ви уверя, че ръководената от мен агенция полага усилие и се старае да осъществява възможно най-ефективен контрол относно ограничаването на разпространението на болести, нанасящи огромни щети върху този жизненоважен за селското стопанство отрасъл. Пожелавам успех на всички членове на съюз на птицевъдите в България и още веднъж заявявам нашата подкрепа и желание за съвместна работа и взаимодействие.  

СЪБРАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД

(Очаквайте допълнителна информация!)


Вж. ОЩЕ СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО >>>

ЕК одобри прилагането на схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птиците до края на 2029 г.

18.03.2024

Европейската комисия одобри нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците", която ще бъде със срок на действие до 31 декември 2029 г.  Бюджетът на мярката е увеличен на 242 млн. лв. за шестгодишния й период на прилагане. Повишават се и единичните ставки за подпомагане на животинска единица. Целта е да бъдат финансово подпомогнати земеделските стопани, отглеждащи птици, които поемат доброволно ангажименти, надвишаващи европейските и националните стандарти за хуманно отношение при отглеждане на животните.
Условие за получаване на помощта е птицевъдите да бъдат регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
Годишният размер на помощта, условията и сроковете за прилагането й се определят с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие".

Актуална информация за сектор "Птицевъдство" за периода 24.02-08.03.2024

08.03.2024

За  периода не са констатирани огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците /ВПИП/ в Република България. В Европа са докладвани общо 31 огнища на ВПИП  като са засегнати 161 127 броя домашни птици

Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 31 като са засегнати общо 32 диви птици. Циркулиращият щам в дивата популация е H5N1. Наблюдава се спад от 30 % в броя на констатираните положителни случаи, което съвпада и със сезонността на заболяването.

За периода  има направени общо 8 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Република България не е засегната страна. При 3 от 8 нотификации се касае за наличие на Салмонела в птичи продукти от Полша. Няма направени нотификации, касаещи стоки с произход Украйна.  

Подробна информация е достъпна само за членовете на СПБ!Българска стопанска камара Smart Poultry World Smart Poultry World 3