Новини

Пето огнище от началото на годината на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците

15.02.2024

Със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ РД 11-369/14.02.2024 г. е обявено огнище на Високопатогенна инфлуенца по птиците. Засегнат е животновъден обект в отглеждане пекински патици, находящ се в с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. В обекта се отглеждат 37850 Пекински патици. Това е петото огнище от началото на 2024 година.

Засегнатите от началото на годината  до момента птици са 64 325 броя. 

С цел контрол на заболяването е разпоредено взимане на серологични и вирусологични проби от всички птицевъдни обекти разположени в  предпазната и наблюдавана тазоните, с изключение на лични стопанства. Вирусологични проби от лични стопанства да се вземат при съмнение. Като допълнителна мярка е разпоредено  взимане на серологични и вирусологични проби от птицевъдни обекти, които са технологично/епидемиологично свързаните на обектите, разположени в 3 и 10 км. зони.

С цел контрол на заболяването стриктно прилагане на мерките за биологична сигурност на ниво стопанство остава единствената мярка за предпазване на домашните птици от заболяването.

В предстоящото на 21.02.2024 г. обучение, биосигурността ще бъде основен акцент.

Актуална информация за сектор "Птицевъдство" за периода 27.01.- 09.02.2024 г.

09.02.2024

На 06.02.2024 г. със Заповед на ИД на БАБХ РД 11-267/06.02.2024 е обявено ново огнище на ВПИП в животновъден обект за отглеждане и угояване на патици мюлари, намиращ се в . Дрангово, общ. Брезово, обл. Пловдив. Засегнати са 8 725  птици. В заповедта на ИД на БАБХ  е разпоредено извършване на проверка за въвеждане на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на област Пловдив.   

На база констатираните до момента пропуски от страна на компетентните институции, изготвихме програмата за предстоящото обучение на 21.02.2024.г. на тема "Превенция- биологична сигурност и законодателни изисквания". 

В случай, че все още не сте заявили участие може да го направите.
 

За периода са докладвани общо 32  огнища на ВПИП при домашни птици в Европа като са засегнати 652 967 броя домашни птици. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 71 с  общо 131 диви птици. Циркулиращият щам в дивата популация е H5N1. Най-засегнатия вид диви птици за докладвания период са немите лебеди- 68 птици. Следвани от гъските. 

На 30.01.2024 г. беше докладван първия прелет за тази година на бели лебеди около Разград.
 

За периода 27.01.- 09.02.24 г. има направени общо 7 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. 

Република България не е засегната страна. 

За докладвания период при 3 от 7 нотификации се касае за наличие на Салмонела в птичи продукти от Полша. Има 1 нотификация, касаеща стоки с произход Украйна.

Детайлна информация е достъпна само за членовете на СПБ.

СПБ поиска включване на сектор Птицевъдство в обхвата за подпомагане по временната рамка за Украйна

08.02.2024

Съюзът на птицевъдите в България поиска включване на сектора в обхвата за подпомагане по временната рамка за Украйна, както и гаранции, че бюджетът за държавните помощи е гарантиран и че ще бъдат изплатени обезщетенията на засегнатите от заболявания ферми.  

На 07/02/2024 г., председателят на Съюза на птицевъдите в България - г-н Ивайло Гълъбов и Изпълнителният директор на СПБ - д-р Петя Петкова, взеха участие в редовно заседание на Комисия по земеделието, храните и горите (КЗХГ) в Народното събрание. В дневния ред на Комисията бе предвидено изслушване на министъра на земеделието и храните на основание чл. 29 от ПОДНС, като се обсъдиха различни въпроси, свързани със земеделието и подпомагането на селскостопанския сектор, особено в контекста на ситуацията в Украйна и въздействието й върху българския пазар и по-специално върху сектор Птицевъдство.

Някои от ключовите точки и обсъждания включваха:

1. Осигуряване на допълнителни средства за Украйна: Министърът на земеделието и храните представи информация за допълнителни средства за Украйна, включващи национално финансиране, икономии от различни програми и други източници.

От страна на СПБ беше изискана и получена гаранция, че средствата за Държавната помощ за хуманно отношение към птиците за 2024 ще бъдат запазени според предварителния бюджет /който за 2024 г. е завишен с инфлационен индекс от 17%  и е 42 млн. лв./ и няма да се редуцират  за подкрепа по други механизми и сектори.

2. Обезщетения за засегнатите ферми:
Изразена беше необходимостта от  гаранции за бързо изплащането на обезщетенията на засегнатите ферми.

3.
Заявления за подпомагане на птицевъдния сектор: Представители на Съюза на птицевъдите в България изразиха загрижеността си относно влиянието на войната в Украйна върху птицевъдния сектор. Поискахме българските птицевъди  да бъдат включени в програмата за подпомагане или да се намери  механизъм за ограничаване на вноса на пилешко месо и яйца от Украйна.

4. Въвеждане на импортни квоти: СПБ поиска налагане на импортни квоти за птиче месо и яйца от Украйна, за да се регулира вносът и да се защитят интересите на местните производители. Като допусната до Пазара но непълноправен член, Вноса на месо и яйца от Украйна следва да не надхвърля 10% от общия внос в страната и да не нараства ежегодно. Следва да се вземе за база годината последваща свободния достъп до Пазара на общността.
На състоялата по-късно среща с Академик Денков, дискусията по поставените по-горе въпроси продължи, като г-н Гълъбов подчерта нуждата от провеждане на анализи за включване на сектора за подпомагане или възможностите за налагане на импортни квоти при определени условия.

От страна на Министър-председателят бе отчетена необходимостта от анализ и в случай, че се докаже внос на пилешко месо и яйца над 10 % от общо внесените в страната, може напълно основателно да наложим Импортни квоти за съответните стоки.

Съюзът на птицевъдите в България запази неутрална позиция по отношение на протестите на БАК и АЗПБ и се разграничи от Браншовите Асоциации, които искат оставка на Министъра с аргумента, че нашата дейност няма политически цели и политически искания. В същото време намираме за недопустимо противопоставянето на отделните браншови асоциации и за недостойно публичното оскърбяване на личностна основа. Богатството на Демокрацията е, че допуска различни мнения и позиции, които трябва да се отстояват по цивилизационен начин. Мирните протести са един добър пример.

Съюзът на птицевъдите с България ще продължава да работи за отстояване интересите на своите членове.Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World