Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 1/2021 г. на списание "Птицевъдство"

18.02.2021

Съдържание на Бр. 1/2021 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Актуална информация за инфлуенца по птиците през 2021 година
 • Писмо до министър Танева за ускоряване на получаването на субсидиите


ХРАНЕНЕ

 • Криста ЕООД - Balancius - иновацията в птицевъдството
 • Зелената сделка и бъдещето на насекомите във фуражите

 
ТЕХНОЛОГИИ

 • Евгени Петков - Възможности за усвояването на мъжките пилета яйценосно направление. Производствени мощности и прогнозиране на предлагането.

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Д. Белоречков - Синдромът на белодробната хипертония (асцит) при пилета обзор

 
ИНФОРМАЦИЯ

 1. Обогатяване на средата за бройлери с помощта на лазерно устройство.
 2. Финансова подкрепа на компании за сексиране In Ovo.
 3. Как да получим правилният цвят на яйчната черупка?
 4. Как да идентифицираме и да действаме при аномалии на яйцата?

Отпада задължението за търговците на едро да се отчитат по ЗМИП

13.01.2021

Народното събрание прие на първо и второ четене в пленарна зала промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), внесени от н.пр. Пл. Нунев, Кр. Ципов и др. Промените предвиждат търговците на едро да отпаднат като задължен субект по ЗМИП, каквото предложение многократно отправи със свои становища Българската стопанска камара. Предстои обнародването на промените в Държавен вестник.

Оперативна група „Насекомо" изпълнява Проект: BG06RDNP001-16.001-0010

11.01.2021

Оперативна група „Насекомо"
изпълнява

Проект: BG06RDNP001-16.001-0010

„Насекомо. Въвеждане на високоиновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки - носачки за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти"
по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" по мярка 16 „Сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основна цел на проекта:
Да изследва ефекта от продукти от насекоми вид Black soldier fly (BSF) върху здравето и производствените показатели на бройлери и кокошки носачки, както и да установи потенциала на тези продукти за устойчиво производство.

Очаквани резултати:
1. Разработване и установяване на пазара на специфични продукти от BSF за храна на селскостопанските птици:

 • BSF живи ларви за бройлери (BSFл) - с високо белтъчно съдържание и висок антимикробен капацитет (ВАК);
 • BSFл за бройлери с ниско съдържание на хитин + (ВАК)
 • BSFл за носачки с каротин + (ВАК)
 • BSFл - стандартни
 • BSF олио

2. Установяване на ефектите на BSF продукти върху:

 • здравето на селскостопанските птици;
 • качеството на месото и яйцата;
 • производствени и икономически показатели

3. Информиране на обществеността и обучение на земеделските производители за ползите от въвеждането на BSF продукти в диетата на птиците. Проектът е на обща стойност 747 982.78 лв., от които: 659 781.70 лв. от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 73 309.08 лв. национално съфинансиране.
Дата на стартиране: 21.12.2020 г.
Дата на приключване: 01.09.2023 г. Членове на ОП „Насекомо":

 1. НАСЕКОМО АД;
 2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СТАРА ЗАГОРА;
 3. СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
 4. СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР ООД;
 5. ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА ЕООД;
 6. БИОФЕРМА АБЛАНИЦА ООД;
 7. ЯЙЦА И ПТИЦИ АД

Моля отворете прикачения файл >>>Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ БСК