Новини

Симултанен превод на Международната конференция Птицевъдство 2022

25.10.2022

Ако последвате линка, бихте могли да се запознаете със симултантния превод на 42-РАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ и БИЗНЕС ИЗЛОЖЕНИЕ „ПТИЦЕВЪДСТВО 2022":


https://www.youtube.com/watch?v=ZISPZ4muedw


Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 13-20.10.2022 г.

21.10.2022

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР „ПТИЦЕВЪДСТВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.10 ДО 20. 10. 2022 Г.  

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици в Република България.

За периода са констатирани 17 огнища при домашни птици:

Страна Брой огнища Дата на обявяване на последното огнище
Франция 9 19/10/2022
Германия 3 18/10/2022
Нидерландия 4 19/10/2022
Италия 1 19/10/2022

Таблица 1: Брой на констатираните огнища на ВПИП при домашни птици (Източник: ЕК)

Случаите на ВПИП при диви птици са 46 на територията на Испания (14), Нидерландия (10), Италия (7), Белгия (4), Франция, Германия и Обединеното кралство по 3 и 2 слауя в Норвегия.

По данни на Световната организация по здравеопазване на животните, разпространението на ВПИП е най-ниско през септември, започва да нараства през октомври и достига своя връх през февруари.

Тъй като есенната миграция ще се осъществи през следващите месеци с голям брой мигриращи, диви, водолюбиви, птици, които зимуват в Европейските страни, се очаква рискът от заразяване с вируса на ВПИП да е по-висок в сравнение с предходните години.

Постоянното наличие на ВПИП (H5) в дивите птици и в околната среда, увеличава значително риска заразяване, както и за по-нататъшно разпространение между обектите, именно за това ефективните мерки за биосигурност са единстевната възможност за предпазване на птиците от заразяване.  

Б. А
ктуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  

За периода 13-20. 10. 22 г. има направени 14 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.  
Няма данни
продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

Поздравителен адрес от Българска стопанска камара

17.10.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪЛЪБОВ,

Позволете ми от името на Управителния съвет на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес и лично от свое име да поздравя Вас и всички Ваши членове и участници в Четиридесет и втората международна конференция с търговско изложение „Птицевъдство 2022".

С Вашия професионализъм и всеотдайност, СПБ изгради облика си на авторитетна и уважавана организация. Не са много активните браншови организации, които в продължение на години и в условията на непредвидима нормативна и социално-икономическа среда отстояват интересите на сектора и допринасят за конкурентоспособността на българската икономика. Радвам се, че Вие сте от добрите примери и част от семейството на БСК.

Използвам възможността да Ви благодаря за волята, с която отстоявате интересите на Вашите членове, за готовността да бъдете значим фактор в икономическия живот и модернизирането на сектор птицевъдство вече над три десетилетия и за усилията, които полагате за развитието на по-добра и конкурентоспособна бизнес среда не само на национално, но и на европейско равнище. 

За поредна година Съюзът на птицевъдите в България събира на едно място доказани експерти от индустрията, водещи представители на научните среди, държавните институции и бизнеса, за да очертаят заедно насоките в развитието на този важен за икономиката ни сектор.

Българската стопанска камара високо цени сътрудничеството със Съюза на птицевъдите в България и Ви уверявам, че в наше лице можете да разчитате на подкрепа и съдействие. Вярвам, че това сътрудничество ще се развива и в бъдеще.

Използвам повода да пожелая на организаторите и всички участници в конференцията ползотворна работа, здраве, успехи, лична и професионална удовлетвореност.  

На добър час!

12 октомври 2022 г.


С уважение,
ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСКМинистерство на земеделието Агенция БАБХ БСК