Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 2/2018 на списание "Птицевъдство"

28.05.2018

Съдържание на Бр. 2/2018

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България;
 • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България от 21.04.2015 г. до 12.04.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 • На първата ДНК ваксина срещу птичия грип има зелена светлина;
 • Успешна ваксинация за болеста Марек: дяволът е в детайлите;
 • Битката срещу червените акари;
 • Русия: Ветеринарна контролна система за безопасност;
 • Постигане на следващо поколение конверсия на фуража;
 • Хранене на яйценосни кокошки носачки при подово отглеждане;
 • Честота на обръщане на яйцата по време на инкубацията;
 • Фокусирайте се върху цената на бедреното месо.

НАШИ ЮБИЛЯРИ

 • Проф. дикн Борис Стоименов навърши 85 години.

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2018 г.

16.04.2018

На 12.04.2018 г. от 10,00 ч в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, бе проведено Общото годишно отчетно - изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

Утвърдени Указания за прилагане на схема на държавна помощ

07.03.2018

С Протокол № 122/16.01.2018 г. на
УС  на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
са утвърдени

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.



БСК Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ