Съюз на птицевъдете в България

Новини

ОБЯВА

01.03.2019

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 05.02.2019 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно събрание на 09.04.2019 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София" в хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
  2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
  3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
  4. Разни. 


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2019 ГОДИНА!

12.12.2018

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЯВА НАЙ-СЪРДЕЧНО ВСИЧКИ ПТИЦЕВЪДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

И ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ В ЖИВОТА И ПТИЦЕВЪДНИЯ БИЗНЕС!Абонирайте се за списание "Птицевъдство" и през 2019 година!

12.12.2018

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2019 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 40 лв. Отделен брой - 7 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:

1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк, София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация: Тел./факс: 931 09 58;   GSM: 0888 524 393
Email: galusmb.bia@gmail.comАгенция БАБХ БСК Министерство на земеделието, храните и горите