Новини

На КС по животновъдството в МЗм обявиха стартирането на изплащането на финансовата помощ

26.08.2022

Предстои издаване на Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" за стартиране на изплащането на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от сектор „Птицевъдство" съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB, L 96, 24.3.2022 г.).

Това беше съобщено от Министерство на земеделието (МЗм) по време на Консултативния съвет по животновъдство, проведен на 25.08.2022 г.

От Министерство на земеделието увериха, че в най-кратки срокове ще започне изплащане на финансовите средства за подпомагане на база на постъпилите заявления и ще бъде спазен срока от 30.09.2022 г., посочен в Наредба 1.

По време на заседанието представителите на сектор Птицевъдство и Свиневъдство, поставиха въпроса за необходимостта от осигуряване на финансови средства за изплащане на обезщетения на собствениците на обекти, засегнати от заболявания. Доц. Неделков- заместник министър на земеделието, посочи, че въпроса за обезщетенията и забавеното издаване на актовете е възложен на Българска агенция по безопасност на храните и в последните седмици има задвижване на казуса. Министерство на земеделието се ангажира за разрешаване на въпроса.

Министър Гечев уведоми участниците в заседанието, че по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., разглеждането на документите са в много напреднал етап.

Екипите на Министерство на земеделието и ДФЗ работят на пълни обороти, за да може плащанията да бъдат изплатени в най-кратки срокове.

ПОКАНА за 42-та международна конференция с търговско изложение "Птицевъдство 2022"

24.08.2022

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ,  

Съюзът на птицевъдите в България има огромното удоволствие да ви покани на 42-РАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С БИЗНЕС ИЗЛОЖЕНИЕ "ПТИЦЕВЪДСТВО 2022", която ще се проведе от 12 до 14 октомври 2022 г., в Хотел "Империал", гр. Пловдив.

Съюзът на птицевъдите в България организира и успешно провежда вече 8 международни конференции и бизнес среща с изложба "Птицевъдство" - в Пловдив.

В изложбите и конференциите са участвали ежегодно по над 350 птицевъди, научни работници, дистрибутори на ваксини, лекарствени средства, технологично оборудване, хранителни добавки, производители на комбинирани фуражи и студенти от Тракийския университет в Стара Загора и Аграрния университет в Пловдив.

Всяка година на изложбените щандове представяха своите продукти над 20 изложители с новости в технологичното оборудване, с адитиви за фуражи, с ваксини, ветеринарни препарати и опаковки, съобразени с изискванията на законодателството на Европейския съюз.

На конференциите ежегодно бяха изнасяни научни доклади и научни съобщения. Към сесиите имаше проявен значителен интерес от птицевъди и специалисти, даже от такива, които не са членове на Съюза.

На 42-рата конференция се предвиждаме да участват голям брой изложители и участници от България, Македония, Гърция, Испания, Косово, Албания, Сърбия, Хърватска, Румъния, Молдова, Черна Гора, Босна и Херцеговина и други.

Водещи лектори ще предоставят актуална информация за новите технологии при отглеждането на птиците, генетиката, оптималното хранене, здравето на птиците, екологичните предизвикателства и възможностите за подпомагане.

Както обикновено, по време на Конференцията ще се проведе и бизнес изложение на водещи компании в сектора.

По време на конференцията можете да очаквате атрактивна социална програма, дегустация на вина от България и Европа и отлична храна.  

..............................................................................

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
 

Място на провеждане:
 

Хотел "Империал" в град Пловдив съчетава успешно архитектура, международна репутация, стратегическо местоположение с лесен достъп и голям капацитет за настаняване. Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Пловдив е пети най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Той е и в десетката на най-атрактивните за туризъм антични градове редом с Атина, Ерусалим, Библос, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон.

Претърпял множество промени, и до днес, градът продължава да се развива и съхранява своята уникална атмосфера и обаяние.

Повече информация може да бъде открита на интернет страницата на Община Пловдив:
(https://www.plovdiv.bg/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-2/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/).  

..............................................................................

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:


Съюз на птицевъдите в България
 
Емайл: galusmb.bia@gmail.com
тел. +359 2 9310958 моб. +359 888524393  

Координатор/ Лице за контакт:  
Д-р Петя Петкова, двм - Изпълнителен директор СПБ
 
Емайл: ceo.bpu@gmail.com
моб.  +359 882469226  

Настаняване:  
Хотел "Империал", гр. Пловдив

Емайл: events.imperialplovdiv@radissonindividuals.com

В МЗм се обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие

23.08.2022

На 22.08.2022 г., Министърът на земеделието - Явор Гечев и неговият заместник - Георги Събев, обсъдиха с представители на синдикатите и национално представените работодателски организации мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие.

По молба на Съюза на птицевъдите в България, председателят на УС на Българска стопанска камара г-н Добри Митрев, представи пред ръководството на Министерство на земеделието следните неотложни въпроси, касаещи сектора:

  • Съкращаване на сроковете за обработка на документите и подписване на нови договори в най-кратки срокове, но не по-късно от края на м. септември 2022 г. по отношение на приема на документи от 2021 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Целта е да се подпомогне изпълнението на проектите и същите да бъдат изпълнени съгласно договорените параметри.
  • Увеличаване на общия бюджет по проектите, приети от Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) през 2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства". По този начин поне частично ще могат да бъдат преодолени последиците от свръхвисоката инфлация и ще може да бъде направено предоговаряне на проектите при нови финансови условия.
  • В ДФЗ има входирани жалби, относно неоснователен отказ на част от заложените по проектите инвестиции по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия" от ПРСР. Необходимо е ДФЗ своевременно да разгледа и да се произнесе по жалбите. Част от жалбите са входирани преди повече от 1,5 години.
  • Да се разгледат от ДФЗ входираните проектни предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Приемът на документите е осъществен през 2020 г. и за период от почти 2 години не са разгледани проектите, което възпрепятства собствениците на птицевъдни обекти, засегнати от Инфлуенца по птиците да закупят птици, с които да възстановят производството.

Министър Гечев е изразил своята увереност, че всички проблеми на отделните сектори ще бъдат анализирани и ще се търси решението им в постоянен диалог със съответните браншови организации.

По време на срещата земеделският министър и социалните партньори коментираха действията, които трябва да се предприемат във връзка със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Явор Гечев посочи, че работата по прилагането на НПВУ трябва да се ускори, като увери, че това ще стане в диалог със синдикатите и работодателските организации.

Съюзът на птицевъдите в България ще търси всички възможни начини за поставяне и обсъждане на проблемите в сектора и за търсене на възможни решения.

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

12345678...43


БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ