Новини

Председателят на УС на СПБ Ивайло Гълъбов, беше избран за член на УС на БСК

01.11.2023

В Деня на народните будители, на 1 ноември 2023 г., в Интер Експо Център София се проведе XVI Общо събрание на БСК. Досегашните състави на Управителния и Контролния съвети на БСК бяха освободени от длъжност и от отговорност и на тяхно място бяха избрани нов 27-членен УС и 3-членен КС. За председател на УС беше избран Добри Митрев.

Председателят на УС на СПБ Ивайло Гълъбов, беше избран за член на УС на Българската стопанска камара.

Делегатите на Общото събрание приеха отчетите за дейността на Управителния и на Контролния съвети на БСК за периода 2019-2023 г., утвърдиха Основните насоки за дейността на Камарата за периода 2024-2028 г. и приеха бюджет на организацията за периода 2024-2028 г.

В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. 

Обучение: Превенция и контрол на заболяванията по птиците - биологична сигурност и законодателни изисквания

02.11.2023

Само за последната седмица в страната са констатирани 4 огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците /ВПИП/. Засегнати са повече от 607 хиляди птици, които представляват повече от 10 % от поголовието на стокови носачки в страната. Това поставя сектора пред изключително трудна и безпрецедентна ситуация. Като се вземе предвид бързото развитие и епидемиологията на вируса на ВПИП, само стриктното спазване на мерки за превенция и контрол, в т. ч и за биологична сигурност, може да ограничи неговото пагубно въздействие върху сектора и по- нататъшно му разпространение.

За целта, Съюзът на птицевъдите в България организира двудневно обучение на 21-22.11.2023 г., в Спа хотел „Калиста", Старозагорски минерални бани, на тема „ Превенция и контрол на заболяванията по птиците - биологична сигурност и законодателни изисквания".

По време на обучението, нашият специален лектор- доц. д-р Георги Желев от Тракийски университет, ще акцентира върху изискванията за дезинфекция и биологична сигурност на ниво животновъдни обекти, както и по отношение изискванията при разработване на планове за почистване и дезинфекция и за биосигурност.

Считано от 21.04.2021 г., след влизане в сила на новото Законодателство по здравеопазване на животните, това обучение е задължително за всички бизнес оператори.

Съюзът на птицевъдите в България е одобрен за провеждане на тези обучения, както от Министерство на земеделието и храните, така и от Българска агенция по безопасност на храните. Темата и програмата за обучението са в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Таксата за участие в обучението за членове на СПБ е 250 лв. без ДДС, а за нечленове на СПБ - 300 лв. без ДДС.

Обучението завършва с тестов изпит, след който успешните участници получават удостоверение за успешно завършен курс.

За справка и записване - тел. 359 2 9310958.

Срокът за записване е до 15.11.2023 г. (сряда).

Със Заповед на ИД на БАБХ е обявено още едно огнище на ВПИП в Хасково.

27.10.2023
Засегнати са 39950 броя кокошки носачки в животновъден обект в Хасково. За по-малко от една седмица това е третото поред огнище на заболяването Вископатогенна инфлуенжа по птиците на територията на страната. В трите обекта са засегнати общо 606 906 птици, които представляват над 10 % от поголовието на стокови кокошки в страната, което поставя нашата индустрия пред поредното сериозно предизвикателство.

Призоваваме всички членове на Съюза на птицевъдите в България да бъдат изключително внимателни и стриктно да спазват мерките за биологична сигурност в животновъдните обекти. Това включва подобряване на хигиената на фермите, редовно почистване и дезинфекция на оборудването и сградите, и ограничаване и контрол върху влизащите и излизащите лица. Също така, трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на контактите с диви птици, които могат да бъдат носители на инфекцията.

Заболяването ВПИП представлява сериозна заплаха за индустрията ни, но със съвместни усилия и стриктно спазване на мерките за превенция и контрол можем да намалим разпространението му и да предотвратим загубите.

Яйцата, месото и всички продукти, добити от птици, засегнати от заболяването не представляват опасност за човешкото здраве.
12345678...70


Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Smart Poultry World 2