Съюз на птицевъдете в България

Новини

На 18.05.2021 г. се проведе Общо събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България

21.06.2021

На 18.05.2021 година, в София се проведе Общото събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България.

На Общото събрание членовете на СПБ промениха Устава на Съюза, избраха нов Управителен съвет и нов Контролен съвет.

Управителния съвет избра нов председател - г-н Ивайло Гълъбов и зам. председател - г-н Пламен Челебиев.

Управителния съвет избра за изпълнителен директор на Съюза д-р Пенчо Каменов, като възложи на председателя на Управителния съвет да сключи договор за изпълнение на оперативните задачи с избрания изпълнителен директор.

Излезе от печат Бр. 2/2021 г. на списание "Птицевъдство"

19.04.2021

Съдържание на Бр. 2/2021 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Заседание на Управителния съвет на СПБ
  • Интер консулт Груп – Предстоящи приеми по ПРСР през преходния период 2021/ 2022г. за сектор „Птицевъдството“


ХРАНЕНЕ

  • Криста ЕООД - Хранене на възрастни кокошки носачки за по-висока продуктивност


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Д. Белоречков, П. Каменов - Яйчен перитонит: обзор
  • Ана Гарбер – Брентаг - Антибиотиците не винаги са решение

ОБЯВА - Общо годишно отчетно събрание на 18.05.2021 г.

19.04.2021

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.03.2021 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно - изборно събрание на 18.05.2021 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София", на хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

1.  Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2020 г.
2.  Доклад на Контролния съвет за 2020 г.
3.  Приемане на проект за дейността и бюджета за 2021 г.
4.  Промени в Устава на Съюза.
5.  Промени в Управителния и Контролен съвет на Съюза
6.  Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

12345678...29


Министерство на земеделието, храните и горите БСК Агенция БАБХ