Съюз на птицевъдете в България

Новини

ОБЯВА - СПБ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание - 2018

02.02.2018

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 30.01.2018 г., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 12.04.2018 г. в 10,00 ч., в конферентна зала „Света София" на  хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, в гр. София,
при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2018 ГОДИНА!

19.12.2017

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЯВА НАЙ-СЪРДЕЧНО ВСИЧКИ ПТИЦЕВЪДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА С НАСТЪРВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ В ЖИВОТА И ПТИЦЕВЪДНИЯ БИЗНЕС!


Абонирайте се за списание "Птицевъдство" и през 2018 година!

15.12.2017

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2018 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 40 лв. Отделен брой - 7 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:

1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк, София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация: Тел./факс: 931 09 58;   GSM: 0888 524 393
Email: galus@mb.bia-bg.com или galusmb.bia@gmail.com

12345678...14


БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите