Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 2/2019 г. на списание "Птицевъдство"

17.04.2019

Съдържание на бр. 2/2019

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България
 • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2018 година
 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
 • Донев ЕООД гр. Шумен - Aviguard® - Иновационно решение за здравето на чревния тракт при птиците

ТЕХНОЛОГИИ

 • Г. Желев и др. - Дезинфекция в съвременното птицевъдство: Методи за контрол на дезинфекционната ефективност

 ХРАНЕНЕ

 • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. - L-селенометионин - иновация в най-добрия си вид
 • Роб Тондешате - Стимулиране на развитието на чревната микрофлора, разграждаща влакнините при птици

ИНФОРМАЦИЯ

 • Микотоксини: техният ефект при кокошките родители
 • Нови стратегии за борба с производствените заболявания при домашните птици
 • Яйцата - все още опаковани изненади

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2019 г.

17.04.2019

На 09.04.2019 г. от 10,00 ч в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, бе проведено Общото годишно отчетно - изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
 3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
 4. Разни.

Излезе от печат Бр. 1/2019 г. на списание "Птицевъдство"

01.03.2019

Съдържание на бр. 1/2019

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ
 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
 • Христо Луканов - Сравнително проучване на яйценосните характеристики при три популации японски пъдпъдъци.
 • Мария Тодорова - Eфект от използването на алтернативният фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери
 • Дуал Бул ЕООД - Фитогенният продукт АdiСox® ap - алтернатива на фармацефтичните продукти. приложение и ефект при птици


ТЕХНОЛОГИИ

 • Топ Микс - Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки


ХРАНЕНЕ

 • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. -  Нивото на L-селенометионин в селеновите дрожди като качествен показател, преглед на търговски проби през 2018
 • Сравнителна таблица на цени на яйца и месо за 2018 година


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Унифарма ООД - Имунопрофилактика и вирусна защита в птицефермите


ИНФОРМАЦИЯ

 • Проучване показва потенциал на вируса на H5N1 AI да причини пандемия
 • Контаминираната птицевъдна продукция се разпространява чрез супербактерии при хората
 • Годишно съдържание за 2018 година


БСК Министерство на земеделието, храните и горите Агенция БАБХ