Новини

Излезе от печат Брой №1 за 2024 г. на списание "Птицевъдство"

26.02.2024

Обръщение на главния редактор  

Здравейте, скъпи читатели и за много години! Пред вас е първият ни брой за 2024 година. С него искаме да ви поднесем важните теми за нашия сектор, предизвикателствата и новините за българското и европейското птицевъдство. Но преди всичко искаме да ви пожелаем да имате здрава и силна година!

Знаем колко много са предизвикателствата пред бизнеса в хранително-вкусовата промишленост.

Затова и нашата мисия е да ви бъдем полезни с информация, анализи и прогнози.

В този брой ще откриете интервю с изпълнителния директор на Българската агенция по безопастност на храните д-р Светлозар Патарински. От него ще научим и последните новини около разпространението на инфлуенцата по птиците и щетите за българския бизнес от засегнатите от заразара стопанства.

Ще обърнем внимание на пазарите на фуражи и зърнени култури, както и на последните новини за земеделския сектор.    

Благодарим ви за доверието и приятно четене!

С уважение,
Александра Гинева

Главен редактор

Актуална информация за сектор "Птицевъдство" за периода 09-23.02.2024 г.

23.02.2024

За докладвания период са констатирани три огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици в три различни региона на страната:

На 14.02.2024 г. със Заповед на ИД на БАБХ  № РД 11-369 от 14.02.2024 г. за обявяване на огнище на ВПИП в животновъден обект за отглеждане пекински патици, намиращ се в с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. В животновъдния обект се отглеждат над 37 000 броя патици на различна възраст от 10 до 30 дни. 

На 20.02.2024 г. със Заповед на ИД на БАБХ  № РД 11-453 от 20.02.2024 г. за обявяване на огнище на ВПИП в животновъден обект за отглеждане на патици мюлари, находящ се в землището на с. Стефаново, общ. Добричка, обл. Добрич. В животновъдния обект се отглеждат около 9500 броя птици на различна възраст до 60 дни. 

На 22.02.2024 г. със Заповед на ИД на БАБХ  № РД 11-476 от 22.02.2024 г. за обявяване на огнище на ВПИП в птицевъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Черногорово, общ. Димитровград, обл. Хасково. В животновъдния обект се отглеждат около 40 000 бр. птици.

За периода са докладвани общо 34 огнища на ВПИП при домашни птици в Европа като са засегнати 493 629 броя домашни птици. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 98 като са засегнати са общо 153 диви птици. Циркулиращият щам в дивата популация е H5N1. 

За периода 09.- 23. 02.24 г. има направени общо 9 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Република България не е засегната страна.  

Подробна информация  е достъпна само за членове на СПБ.

Уебинар: Въздействие на Еропейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор

19.02.2024

Покана за безплатен уебинар на тема: Пряко и непряко въздействие на Еропейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор.
ESG
(Environmental, Social and Governance екологично - социално и корпоративно управление).

На 27.02.2024 г.
от 13:00 ч. - Срещата ще се проведе в платформата ZOOM.


Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (известна сред бизнеса повече като CSRD директивата - Corporate Sustainability Reporting Directive) касае задължителното нефинансово докладване за голям набор от предприятия, чийто процес до този момент беше ангажимент само за публични дружества с над 500 служителя. С новата директива се увеличава обхватът на задължените лица, като от 2026 година за финансовата 2025 година ще трябва да се отчитат и големи предприятия, които покриват 2 от следните 3 критерия: над 250 служителя, оборот над 50 млн. евро и стойност на балансовите активи над 25 млн.евро. Освен това, тази директива задължава прилагането на определени, одобрени от европейската комисия стандарти за докладване по темите за устойчивостта, считано от 2025 година и съответно одит на доклада.
Или казано по друг начин, нефинансовото докладване в голяма степен се приравнява като значение с финансовото докладване.

Това поражда преки, а и косвени последствия за съществена част от земеделския и животновъден сектор в ЕС. Преките касаят задължените лица и необходимостта от създаване на нужната организация и знание за този тип докладване. Косвените обаче обхващат по-широк кръг от бизнеса - всички, включително и малки и средни предприятия, които се явяват част от веригата на доставки за големите компании и конкретно търговските ритейл вериги. Това е свързано с необходимостта от покриване на изисквания свързани с устойчивост на предлаганите продукти и предоставяне на свързаната с това информация.Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3