Новини

Ускоряват обезщетяването на животновъдите при огнища на болести, намаляват коефициента на редукция на средствата

30.08.2023

Съкращават се и сроковете за епизоотично проучване след потвърждение на заразно заболяване.

Процедурата за обезщетение на собствениците на животновъдни обекти, засегнати от заразно заболяване, се ускорява и подобрява. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване на заседанието на Правителството.

Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент на редукция върху размера на обезщетенията, при неспазване на определени ветеринарномедицински изисквания от тяхна страна. С цел своевременно ограничаване и ликвидиране на възникналите огнища на заразни заболявания по животните с промените се намалява размерът на максималния коефициент на редукция от сегашните 75% до 40%.

Също така се съкращават и сроковете за извършване на епизоотично проучване след потвърждение на заразно заболяване.

Това ще доведе до навременно издаване на акт за дължимо обезщетение и изплащане на дължимите суми за умъртвени животни в засегнатите животновъдни обекти.

С измененията в Наредбата се променят и максималните размери на обезщетение за отделните видове животни, определени през 2020 г., като по този начин те ще отговарят на реалните икономически стойности.

Източник:
https://agrozona.bg

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 27.07–25.08.2023 г.

25.08.2023

За първи път от близо две години за докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България  и в държавите членки на ЕС. За същият период на миналата година са докладвани 36 огнища и са били умъртвени почти един милион домашни птици.

Положителна тенденция в намаляване на вирусната циркулация се наблюдава и при дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 170  и са засегнати  общо 2278 диви птици.

На 11.08. 2023 г. Република България е направила две нотификации за наличие на Salmonella Infantis и Salmonella Kottbus  в птичи крила с произход Полша, чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Касае се за проба взета при официален контрол и рискът е определен като несериозен. Уведомени са Полските власти за пратка, която изисква внимание.

За периода 27.07.- 25.08. 23 г. има направени общо 40 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти, като  почти 50 %  от направените нотификации са за птичи продукти с произход Полша.

Детайлна информация е достъпна само за членовете на СПБ!

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 24.06-26.07.2023 г.

26.07.2023

За периода от 24-ти Юни до 26-ти Юли 2023 няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България. На територията на ЕС са регистрирани 13 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици. Засегнати са 63 103 домашни птици – серотип  H5N1.

За докладвания период вируса циркулира основно във Франция. Засегнати са 42 515 броя домашни птици. По данни на Министерство на земеделието на Франция, от есента на 2023 г. в страната започва прилагането ваксинацията, чрез което ще се забави разпространението на вируса и ще бъдат допълнени мерките за контрол за ликвидиране на заболяването. Според френските власти превантивната ваксинация е единственият възможен вариант на този етап. Ваксинацията трябва да бъде придружена от строга система за наблюдение. Предвижда се ваксинацията да бъде задължителна, освен в специални случаи, но същата не изключва ликвидирането на огнищата, дори при ваксинирани птици.

Вирусът на ВПИП продължава да циркулира почти повсеместно на територията на Европа в дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 389 и са засегнати  общо 7084 диви птици. Броят на случаите при диви птици все още е висок. Инфекциозният натиск в популацията на дивите птици се увеличава, тъй като колониите мигрират и  рискът от разпространение по това време е висок.

На 28.06. 2023 г. Република България е направила една нотификация за различни видове Salmonella, включително S. Enteritidis при домашни птици с произход Полша, чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Касае се за проба взета при официален контрол и рискът е определен като сериозен.
За докладваният период, преобладаващият патоген, който е докладван е Salmonella enteritidis с  произход Полша .

Подробната информация е достъпна само за  членовете на СПБ.Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Smart Poultry World 2