Съюз на птицевъдете в България

Новини

СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 25 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА БИЗНЕСА

Под това мото, изписано на огромен транспарант, поставен на стената на зала „Сердика" в „София хотел Балкан" в София, на 5 април 2017 г. се проведе тържествено честване на 25-та годишнина от учредяването на Съюза на птицевъдите в България и от издаването на списание „Птицевъдство". В тържеството участваха над 120 души.

Тържеството бе открито от председателя на Съюза дсн Димитър Белоречков. Неговото слово очерта накратко историята на изграждането и развитието на Съюза на птицевъдите в България и на националното птицевъдство с техните постижения и проблеми, както и бъдещето на нашето птицевъдство в системата на Европейския съюз. (Словото публикуваме отделно).

В тържеството участваха над 120 души. В него освен птицевъди участие взеха представители на Министерството на земеделието и храните - зам.-министърът проф.

д-р Георги Георгиев, директорът на Дирекция "Животновъдство" д-р Златка Възелова и началникът на отдел "Животновъдство и генетични ресурси" Силвия Василева; от Българската агенция по безопасност на храните директорът на Дирекция „Контрол на храните" д-р Любомир Кулински и директорът на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" д-р Георги Чобанов.

От Българската стопанска камара присъстваха зам.-председателят Петър Денев, главният директор „Работодателски системи" Александър Йоцев и зам.-главният секретар Добри Митрев; от Федерацията на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост към КНСБ председателят Славчо Петров и зам.-председателят Снежана Яначкова; от браншовите организации и съюзи зооинж. Атанас Божков, председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България и председател на Съюза по хранителна промишленост, инж. Соня Бургуджиева, изпълнителен директор на Съюза по хранителна промишленост, проф. д-р Мая Игнатова, зам.-председател на Селскостопанската академия, Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, Румен Андреев, председател на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, и много други гости.

Зам.-министърът на земеделието и храните проф. д-р Георги Георгиев поднесе приветствие към Съюза от името на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков и от свое име поздрави участниците в тържеството. Връчи поздравителен адрес и плакет на Съюза на птицевъдите в България по случай 25 години от създаването му.

Поздравителни адреси и приветствия поднесоха представители на повечето от споменатите организации и съюзи.

Някои от поздравителните адреси публикуваме отделно.

Зам.-министърът на МЗХ, председателят и зам.-председателят на Съюза връчиха сертификати и възпоменателни плакети от името на Управителният съвет на: дългогодишния председател на СПБ проф. Борис Стоименов, Българската стопанска камара, ФНСОХП, Съюза по хранителна промишленост, СПКФ, Земеделския институт в Стара Загора, „Биовет" АД в Пещера, „Биг Дъчман", „Интервет" и предприятията, активни членове на Съюза.

През цялото времетраене на тържеството на видеостена бяха прожектирани текст и снимки от историята на Съюза.

Тържественото честване приключи с богата трапеза!

 

УС на СПБ свиква Общо отчетно събрание на 05.04.17 г. от 10,00 ч.

05.04.2017

О Б Я В А
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
Общо годишно отчетно събрание
на 05.04.2017 г. от 10,00 ч.
в “София Хотел Балкан“, зала “Сердика”,
площад “Света Неделя“ № 5,
при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2016 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2016 г.
3. Приемане на проект за дейността на СПБ и за бюджета за 2017 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час след обявения час при същия дневен ред и на същото място.

Тържествено честване на 25 години СПБ и издаване на списание Птицевъдство

05.04.2017

Съюзът на птицевъдите в България организира тържествено честване на 25 години от учредяването и издаването на списание "Птицевъдство".

Най-учтиво Ви каним да присъствате на тържеството,
което ще се проведе на
5 април 2017 г. от 12 часа
в
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА “СЕРДИКА” (пл. Света Неделя 5)


За допълнителна информация:
Съюз на птицевъдите в България
София 1303, бул. Христо Ботев 80,
тел./факс: 02/931 09 58, GSM: 0888/524 393
email: galusmb.bia@gmail.com; galus@mb.bia-bg.com, www.bpu-bg.org

1234567...9


Министерство на земеделието Агенция БАБХ БСК