Новини

Със заповед на БАБХ е обявено огнище на Високопатогенна инфлуенца по птиците

07.11.2023

Със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ РД11-2558/07.11.2023 е обявено първично огнище на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците.

Засегнат е обект за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 189 000 бр. птици

Актуална информация за сектор "Птицевъдство", за периода 21.10-03.11.2023 г.

03.11.2023

За докладвания период са констатирани четири огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България. В четирите обекта са засегнати общо 607 154 птици, които представляват над 11 % от поголовието на стокови кокошки в страната, което поставя нашата индустрия пред поредното сериозно предизвикателство. С цел превенция от разпространение на заболяването ВПИП на територията на страна на 21-22.11.2023 г. СПБ организира обучение на тема: „ Превенция и контрол на заболяванията по птиците - биологична сигурност и законодателни изисквания".

Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 15 на територията: на Австрия, Исландия, Испания, Норвегия, Румъния, Сърбия,  Финландия, Франция и Швеция. Засегнати са общо 21 диви птици.

Тъй като есенната миграция ще се осъществи през следващите месеци с голям брой мигриращи, диви, водолюбиви, птици, които зимуват в Европейските страни, рискът от заразяване с вируса на ВПИП е по-висок в сравнение с предходните месеци. По данни на Световната организация по здравеопазване на животните, разпространението на ВПИП е най-ниско през септември, започва да нараства през октомври и достига своя връх през февруари.  

На 03.11.2023 г. на интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига е публикувано Научно становище за ваксиниране на домашни птици срещу високопатогеннa инфлуенца по птиците - част 1. Налични ваксини и ваксинационни стратегии. Може да се запознаете с информацията изготвена от доц. д-р Габриела Гужгулова на следния линк: https://bit.ly/3QfKOOg

На 01.11.2023 г. Дания прави нотифакация чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи за пратка с произход България, за  Възможно наличие на спорообразуващи бактерии (вероятно bacillus spp.) в патешко конфи. Пробата е взета в резултат на самоконтрол и българските власти са уведомени за предприемане на последващи действия.

За периода 21.10- 03.11.23 г. има направени общо 11 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Повече от 50 % от направените нотификации са за птичи продукти с произход Полша.

Подробна информация е достъпна само за членове на СПБ.

По искане на СПБ на 07.11.2023 г. ще се проведе заседаниена КС към МЗХ за опасните болести по животните

02.11.2023

По искане на СПБ на 07.11.2023 г. в МЗХ, ще се проведе заседание на Координационния съвет към Министъра на земеделието и храните за особено опасните болести по животните и зоонози. Само за последната седмица в страната са констатирани 4 огнища на заболяването ВПИП. Засегнати са повече от 607 хиляди птици, които представляват повече от 10 % от поголовието на стокови носачки в страната.

Това поставя сектора пред изключително трудна и безпрецедентна ситуация. Като се вземе предвид бързото развитие, епидемиологията на вируса на ВПИП, неговият зоонозен потенциал, считаме че е необходимо да бъдат предприети координирани действия от всички заинтересовани страни с цел предотвратяване на по нататъшното разпространение на заболяването, както и повишаване на ефективността на прилагане на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на ВПИП.

На 01.11.2023 г. беше обявено 4-то огнище за последната седмица в с. Главиница, област Пазарджик. В животновъдния обект се оглеждат около 248 бр. кокошки носачки. Вирусът е установен при извършване на мерки за контрол в 10-километровата зона, която беше създадена за наблюдение около огнището на Инфлуенца по птиците, регистрирано на 26.10.2023 г. в землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик.

1234567...70


Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Smart Poultry World 2