Съюз на птицевъдете в България

Новини

УС на СПБ свиква Общо отчетно събрание на 05.04.17 г. от 10,00 ч.

05.04.2017

О Б Я В А
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
Общо годишно отчетно събрание
на 05.04.2017 г. от 10,00 ч.
в “София Хотел Балкан“, зала “Сердика”,
площад “Света Неделя“ № 5,
при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2016 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2016 г.
3. Приемане на проект за дейността на СПБ и за бюджета за 2017 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час след обявения час при същия дневен ред и на същото място.

Тържествено честване на 25 години СПБ и издаване на списание Птицевъдство

05.04.2017

Съюзът на птицевъдите в България организира тържествено честване на 25 години от учредяването и издаването на списание "Птицевъдство".

Най-учтиво Ви каним да присъствате на тържеството,
което ще се проведе на
5 април 2017 г. от 12 часа
в
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА “СЕРДИКА” (пл. Света Неделя 5)


За допълнителна информация:
Съюз на птицевъдите в България
София 1303, бул. Христо Ботев 80,
тел./факс: 02/931 09 58, GSM: 0888/524 393
email: galusmb.bia@gmail.com; galus@mb.bia-bg.com, www.bpu-bg.org

XXXVIII международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2016"

11.10.2016
1234567...9


Министерство на земеделието Агенция БАБХ БСК