Съюз на птицевъдете в България

Новини

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2018 г.

16.04.2018

На 12.04.2018 г. от 10,00 ч в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, бе проведено Общото годишно отчетно - изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

Утвърдени Указания за прилагане на схема на държавна помощ

07.03.2018

С Протокол № 122/16.01.2018 г. на
УС  на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
са утвърдени

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.

Излезе от печат Бр. 1/2018 на списание "Птицевъдство"

26.02.2018

Съдържание на Бр. 1/2018

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Заседание на Управителния съвет на СПБ

XXXIX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БИЗНЕС СРЕЩА С ИЗЛОЖБА „ПТИЦЕВЪДСТВО 2017"

  • Булбарн  ООД - Салгард при отглеждането на птици
  • Цар - 05 ЕООД - Селен

ХРАНЕНЕ

  • Д. Белоречков - Фактори, които засягат чревното здраве на птиците

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  • Г. Киришева и Т. Бакаливанова - Екстракти от подправки  в рецептите на малотрайни колбаси

Годишно съдържание за 2017 година.

1234567...14


Министерство на земеделието, храните и горите БСК Агенция БАБХ