Съюз на птицевъдете в България

Новини

Абонирайте се за списание "Птицевъдство" и през 2019 година!

12.12.2018

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2019 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 40 лв. Отделен брой - 7 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:

1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк, София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация: Тел./факс: 931 09 58;   GSM: 0888 524 393
Email: galusmb.bia@gmail.com

Излезе от печат Бр. 6/2018 на списание "Птицевъдство"

10.12.2018

Съдържание на бр. 6/2018 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
  • Георги Георгиев - Актуализация на данните за циркулацията на високо патогенните (HPAI) Инфлуенца А вируси по птиците от щамове H5N6 и H5N8 в Европа за сезона 2018/2019 г.


ХРАНЕНЕ

  • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. - Ново поколение органичен селен
  • Жилсон Гомес - Възможности за подобряване на финансовата възвръщаемост чрез точно насочено приложение на ензимите в храненето на птици


КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  • Т. Бакаливанова -  Мариноването, технологичен метод за обработка на месо - II част


ИНФОРМАЦИЯ

  • Птичите пера - даване на отпадъка нов живот
  • Рибено брашно във фуража за птици: да се използва или да не се използва?

Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност - обявени за обществено обсъждане!

04.12.2018


На 04.12.2018 г,. в сайта за Обществено обсъждане на МС, беше публикуван:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на З
ИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

С предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се цели да бъдат решени определени въпроси свързани с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестите Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни и Инфлуенца по птиците, които периодично се появяват на различни места в страната.
Промените имат за цел опазване на здравето на животните и хората в Република България, както и за свободното движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на Европейския съюз.

Срокът за становища е до: 04.01.2019 г.

1234567...16


БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите