Съюз на птицевъдете в България

Новини

ПОКАНА за 40-та международна конференция по птицевъдство

25.04.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво ви каним да участвате в 40-та международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2018" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, която ще се проведе от 16 до 18 октомври 2018 г. в хотел "ИМПЕРИАЛ" в град Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници по птицевъдство, да осъществите разнообразни бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза:
1303 София, бул. Христо Ботев 80,
телефони за контакт: GSM 0888 524 393 и 02/931 09 58,
e-mail: galusmb.bia@gmail.com

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2018 г.

16.04.2018

На 12.04.2018 г. от 10,00 ч в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, бе проведено Общото годишно отчетно - изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

Утвърдени Указания за прилагане на схема на държавна помощ

07.03.2018

С Протокол № 122/16.01.2018 г. на
УС  на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
са утвърдени

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.

1234567...14


Министерство на земеделието, храните и горите БСК Агенция БАБХ