Съюз на птицевъдете в България

Новини

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 17-24.06.2022 г.

24.06.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

1. Република България:

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.
На 23.06.2022 г. на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикувана информация, че при съвместна проверка на БАБХ, ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици.
По данни от официалния регистър на БАБХ в с. Йоглав има 1 населен животновъден обект за отглеждане на водоплаващи птици с капацитет 88 992 броя подрастващи птици и 36 000 птици за асистирано хранене. Има данни за още три регистрирани животновъдни обекта за водоплаващи, които към днешна дата не са населени с птици. В с. Йоглав има 1 регистриран животновъден обект за кокошеви птици, които към 15.06.2022 г. не е зареден с птици.

2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 17- 24. 06. 2022 г. са обявени само 2 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици. Едно от огнищата е в Нидерландия във ферма за кокошки носачки. Засегнати са 54 837 броя птици. Другото обявено огнище е в Белгия в хоби ферма с 211 птици. За този обект се предполага, че заболяването е възникнало поради контакт с диви птици.
Продължава трайната тенденция за намаляване в броя на констатираните огнища при домашни птици.
За периода са докладвани 73 случая на заболяването ВПИП и са засегнати 1103 диви птици. На 21.06.2022 г. в провинция Зеланд в Нидерландия в мочурлива местност за открити 1000 мъртви диви птици. Към момента продължава епизоотичното проучване за изясняване източника на инфекцията.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"
За седмицата има направени 9 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти с произход Полша. При три от нотификациите е открита Салмонела ентеритидис, 2 нотификации, касаят Салмонела Тифимуриум. Предвид зоонозния характер на патогена, рискът е определен като „сериозен". Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>

ОБЯВА - 42 международна конференция с изложение Птицевъдство 2022

21.06.2022

СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА ОТ 12 ДО 14 ОКТОМВРИ 2022 Г. В ХОТЕЛ „ИМПЕРИАЛ" В ГР. ПЛОВДИВ  42-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ "ПТИЦЕВЪДСТВО 2022"

Предоставяме ви възможност да посетите единствената по рода си конференция и изложение за птицевъдство, които събират на едно място най-добрите в птицевъдната индустрия с най-новите технологии, иновации и образование.

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза:

1303 София, бул. Христо Ботев 80, телефони за контакт: GSM 0882469226;
02/931 09 58,
e-mail: galusmb.bia@gmail.com


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

На конференцията участие ще вземат международно признати водещи български и чуждестранни експерти, които ще представят информация за новостите в технологиите за отглеждане, профилактиката, храненето, лечението на птици и производството и преработката на птичи продукти.


ИЗЛОЖБА

По време на конференцията ще се проведе търговско изложение на чуждестранни и наши производители на оборудване за птицевъдството, на ваксини и медикаменти, фуражни компоненти и други.
Крайният срок за изпращане на заявките за участие е 15.09.2022 г.
Цена на изложбена площ 1600 лв./8 кв.м.


ТАКСИ

Таксите за участие в конференцията са:
- за членове на СПБ - 200 лв.;
- за нечленуващи в СПБ - 250 лв.

В тези цени са включени правоучастие, 1 обяд, 2 вечерни коктейла и 2 кафе паузи.
Такса за презентация на фирма или нейни продукти за 10 минути - 1
50 лв.
 

ЦЕНА НА НОЩУВКИТЕ:
- за единична стая стандарт -  98 лв.; за единична стая делукс - 128 лв.
- за двойна стая стандарт  - 118 лв. ; за двойна стая делукс - 148 лв.
Нощувките се заплащат при регистрацията в хотела.
Цената включва закуска на блок-маса, паркинг, интернет достъп и 9% ДДС.

Таксите за правоучастие, за изложбена площ и за представяне на фирми се внасят по банков път до 15.09.2022 г.

Банкова сметка на СПБ: Райфайзен Банк, София 1303, бул. „Тодор Александров"132
IBAN:BG69RZBB91551067251127; BIC: RZBBBGSF 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗАПОЧВА НА 12.10.2022 Г.
ОТ 10,00 ЧАСА  ВЪВ ФОАЙЕТО НА ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, ГР. ПЛОВДИВ

Ивайло Гълъбов,
Председател на УС на СПБ

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 10-17.06.2022 г.

17.06.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

1. Република България:


На 10.06.2022 г. със Заповед РД 11-1186/10.06.2022 г. на Изпълнителния директор на БАБХ е обявено първично огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в животновъден обект за отглеждане на патици мюлари в с. Стефаново, общ. Добрич, област Добрич. Пробите са взети в резултат на извършения пасивен надзор на ВПИП. Съгласно публичния регистър на БАБХ животновъдния обект е с капацитет е 27500 броя птици, от които са засегнати 3200 броя.
В 3 км. предпазна зона попадат с. Стефаново и с. Бранище в общ. Добрич. В 10 км. наблюдавана зона има 11 населени места от община Добрич: гр. Добрич, с Богдан, с. Плачидол, с. Дончево, с. Опанец, с. Драганово, с. Стожер, с. Соколник, с. Славеево, с. Пчелино, с. Попгригорово, с. Приморци и с. Полковник Свещарово.
Съгласно Заповедта на ИД на БАБХ в зоните търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация да се извършва при спазване на мерките посочени в Заповед РД 11-493/17.02.2022 г.

2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:

За периода от 10-17.06. 2022 г. са обявени 6 огнища на заболяването ИП при домашни птици. За докладвания период най-голям е броя на обавените огнища на ВПИП при домашни птици  в Нидерландия- 4 ферми. Всички огнища са обявени в една и съща област - Хирден в провинция Гелдерланд. В две от тези огнища се отглеждат само патици, а в третото - и кокошки носачки. Наблюдението в тази област е засилено.
Във Франция заплахата от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) беше понижена. За разлика от тях, нови огнища при домашни птици са регистрирани в България, Хърватия, Англия, Унгария, Германската провинция Долна Саксония и Рязанската област в Русия.
След по-нататъшното подобряване на ситуацията с болестта Министерството на земеделието на Франция официално понижи оценката си за заплахата от ВПИП до "незначителна".
Продължава тенденцията за намаляване в броя на констатираните огнища при домашни птици.
За периода са докладвани 46 случая на заболяването ВПИП при диви птици.
От информацията представена на карта 2 прави впечатление, че България е единствената засегната страна в региона.
Според официалните доклади на Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ; бивша МБЕ) броят на домашните птици, пряко засегнати от тези огнища, е почти 15,7 милиона.
След втория сезон на широко разпространени и значителни загуби на домашни птици от тази болест Франция е сред държавите от Европейския съюз, които настояват за приемане на ваксинацията срещу ВПИП.
По данни на информационната система за болести по животните, изготвена от Европейската комисия (ADIS) към 10 юни досега в Европа са регистрирани 1760 огнища на ВПИП през 2022 г.
Досега през този период в 20 европейски държави са възникнали едно или повече огнища на болестта. Към днешна дата за тази година броят на огнищата надмина общия брой от 1756 огнища, регистрирани в ЕК от 24 европейски държави през 2021 г.
От началото на годината досега, случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 1855 в 31 държави. За сравнение, през цялата 2021 г. са регистрирани 2437 случая на ВПИП при диви птици - също от 31 европейски държави.
Заслужава да се отбележи, че през последните две седмици нови случаи на ВПИП в дивата популация са открити в 14 страни на континента. Макар че обикновено става дума за единични случаи, те са докладвани от Исландия и Испания до Каспийско море.
В Обединеното кралство природозащитниците твърдят, че ВПИП унищожава някои от морските птици в страната. Според New Scientist голям брой ганати и други застрашени видове вече са подложени на натиск от изменението на климата и прекомерния риболов. Почти 40 % от мигриращите между Шотландия и Норвегия шварцвалдски гъски са загинали от началото на зимата. Напоследък епицентърът на смъртните случаи при дивите птици са островите на север от Шотландия.
Дивите птици са особено засегнати през този сезон на птичия грип. Смъртността е по-висока и географски по-широко разпространена от преди. На изток от Европа, в островен национален парк в Каспийско море, е настъпила масова смърт на 2200 морски птици. Ветеринарният орган на Русия уведоми ЕК за това събитие, което започнало в края на май.
За разлика от това, в началото на юни в Гърция е съобщено за случай на H5N1 ВПИП сред дивите птици. От декември миналата година досега в 16 населени места в северната част на страната са открити около 600 мъртви случая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРЕДВИД НЕБЛАГОПРИЯТНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ВПИП, ПОДОБРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА БИОСИГУРНОСТ ВЪВ ФЕРМИТЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ИЗЛАГАНЕ НА ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ НА ИНФЕКЦИЯТА.


Б. А
ктуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"

За седмицата има направени 7 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Шест нотификации от Полша и Нидерландия, касаят откриване на Салмонела в птиче месо и 1 нотификация от Испания се отнася до спиране на пратка на граничен контрол, поради неправилно съхранение и нарушен температурен режим.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм


С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

1234567...37


Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието