Новини

Световната организация за здравеопазване на животните призова за иновативни решения за борба със заболяването ВПИП

31.05.2023

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ (OIE) ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ, ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА  ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БОРБА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО ВИСОКОПАТОГЕННА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

На 90-ата Генерална асамблея на Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ), която се проведе в Париж от 21 до 25 май 2023 г., делегатите от 182-те страни членки на организацията, призоваха за иновативни решения за борба със заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). Те приеха резолюция №  28 „Стратегически предизвикателства в глобалния контрол на високопатогенната инфлуенца по птиците “. В документът на преден план е изведена възможността за ваксинацията на домашните птици, като се призовава това да не оказва отрицателно въздействие върху международната търговия.

Повторната поява, разпространението и значителното увеличаване на огнищата на инфлуенца по птиците в световен мащаб, предизвиква значителна промяна в епидемиологията и екологията на вируса и представлява заплаха за здравето на животните, общественото здраве, продоволствената сигурност и биологичното разнообразие. Поради тази причина Генералната асамблея на СОЗЖ препоръчва на държавите членки на организацията, след консултация с птицевъдния сектор, да разгледат възможността за  прилагане на ваксинацията като допълнителен инструмент за контрол на болестта ВПИП. При разработването на националните стратегии следва да бъдат взети предвид местните фактори, като и циркулиращите вирусни щамове, оценката на риска и условията за прилагане на ваксинацията.

Според СОЗЖ традиционните мерки, които се прилагат за контрол и профилактика на болестта в т. ч и мерките за биологична сигурност, могат да се окажат недостатъчни, предвид глобалните различия в производствените системи, постоянната заплаха от нови прояви на заболяването, както и високото вирусно натоварване в околната среда, дължащо се на повсеместните източници на вируса. Въздействието на болестта и масовото умъртвяване на домашни птици води до значителни икономически загуби в производството и свързаните с тях отрасли, което пък от своя страна предизвиква дълготрайни последици за поминъка на земеделските стопани и тяхното психично здраве, високи разходи за правителството и обществени и екологични проблеми.

Ваксинацията с висококачествени регистрирани ваксини, които са ефективни срещу циркулиращи полеви щамове, може да осигури допълнителен слой на защита и да намали количествата на вируса и риска от по-нататъшно разпространение, се посочва още в резолюцията. Ваксинацията изисква адаптиране на надзора за ранно откриване, доказване на липсата на циркулация на вируса на ВПИП и наблюдение на промените в циркулиращите щамове. В съответствие с международните стандарти на СОЗЖ, използването на ваксинация няма да засегне статута на държава или зона, свободна от ВПИП.

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 22.04-19.05.2023 г.

19.05.2023

За докладвания период, няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

За периода от 22-ри Април до 19-ти Май 2023 г. са регистрирани 48 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа. Засегнати са общо 378 483 броя птици. Въз основа на сезонния модел на ВПИП, се очаква броят на огнищата, да са преминали своя пик и да започнат да намаляват. Има лек спад спрямо предходните периодични доклади. За докладвания период констатираният серотип на вируса е отново  H5N1. Най-засегната страна е Франция с 35 огнища на заболяването с 259 527 броя домашни птици, основно водоплаващи. Също така заболяването се появи отново в Дания на 24 април 2023 г. и в Чехия (регион Moravskoslezský) на 30 април 2023 г.

Вирусът на ВПИП продължава да циркулира основано в дивата популация. Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 299.

За докладвания период Република България e докладвала 2 случая Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

Цялата информация е достъпна само за членове на Същза на птицевъдите в България.

Излезе от печат Брой №2 за 2023 г. на списание "Птицевъдство"

16.05.2023

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Скъпи Читатели,  

Втория брой на списание „Птицевъдство" ще ви потопи в света на интелигентното земеделие.


Ще Ви представим  първото по рода си изложение и международна конференция, фокусирано върху иновациите в птицевъдния отрасъл, „Smart Poultry World", което ще се проведе на 19 и 20 септември 2023 г. в Интер Експо Център София. Създадено от
Bul X. в партньорство със Съюза на птицевъдите в България, събитието  предоставя нова уникална платформа, която да предостави знания  и инструменти за утвърждаването на птицевъдството в България и региона. Пред Вас ще се открият, уникални възможности за развитие и инвестиции.

Нашия екип ще се радва да Ви посрещне на щанда на Съюза на птицевъдите в България.

Истината е, че птицевъдството се нуждае от от нови технологии, които позволяват по-високи нива на производителност, устойчивост, здраве на животните и качество на храните. Разположени на 2500 кв.м. 30 търговски щанда, интерактивна мултимедия и атрактивна конферентна програма, които обединява "Smart Poultry World", го правят събитие от световена класа и мащаб - нов стандарт за иновация, всеобхватност и бизнес резултати.


В този брой засягаме една от най-важните теми за животновъдите в ЕС.


Въглеродния отпечатък и трудности от тук нататък....
 

Амбициозната визия на Европейската комисия (ЕК) за нисковъглеродно земеделие все още е в фаза на сложни дебати, а концепцията е твърде нова. За пръв път тя се споменава в стратегията "От фермата до трапезата", която цели да намали употребата на химически пестициди с 50% и торове с 20% преди 2030 г.
  Идеята е нисковъглеродното земеделие да надгради пакета от другите зелени инициативи на Брюксел, залегнали в новата Обща селскостопанска програма (ОСП). Как обаче ще се осъществи тя?

Отговорите ще научите от интервютата със Стоян Чуканов - национален координатор на българското земеделие в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, както и с Атидже Алиева - Вели - евродепутат,  член на групата „Обнови Европа" в Европейския парламент и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.


Ще се информирате за  последните тенденции от текущите анализи на Rabobank. Ще се запознаете с
актуалната епизоотичната обстановка по отношение на  заболяванията по птиците, със действията на СПБ по отношение на вноса на яйца и пилешко месо от Украйна и проверката на Комисия за защита на конкуренцията на нашата дейност. Във фокуса на вашето внимание поставяме Проекта за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2023г.  

Приятно четене!

Ще се радваме да  бъдем полезни!
 

С уважение:
Александра ГиневаSmart Poultry World Smart Poultry World 3 Smart Poultry World 2