Съюз на птицевъдете в България

Новини

Излезе от печат Бр. 3/2021 г. на списание "Птицевъдство"

07.07.2021

Съдържание на Бр. 3/2021 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.
  • Писмо от МЗХГ относно: Предприемане на спешни действия за ефективна подкрепа на сектор „Птицевъдство".

ХРАНЕНЕ

  • Xaviere Rousseau - Aб Виста изследване: влакнините при моногастричните животни: от нежелани до полезни хранителни вещества.  
  • Аделина Петрова и др. Проект „Насекомо": Насекомите като източник на биоактивни компоненти за стимулиране на имунната система на птици, отглеждани при производствени условия.

ИКОНОМИКА

  • Евгени Петков- Определяне на производствените разходи и себестойност при производство на нов птичи месен продукт добит от мъжки пилета яйценосно направление

ИНФОРМАЦИЯ  
1. Кокошките не са податливи на коронавируса 
2. Превръщането на перата във фураж
3. Яденето на ларви на черни войнишки мухи може да стимулира естественото поведение на бройлери
4. Как да оценим ефикасността на фуражните добавки в системите без антибиотици
5. Пазарни тенденции: бавно растящи породи и въздействието върху ефективността
6. Подобряване на мениджмънта на петлите с дизайни за хранене в „ресторант".
7. Балансирана микробиота от съществено значение в производствените системи за намалена употреба на антибиотици

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ за хуманно отношение към птиците през 2021 г.

21.06.2021

Нормативен документ:
УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2021 година.

Моля, отворете линка ТУК

На 18.05.2021 г. се проведе Общо събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България

21.06.2021

На 18.05.2021 година, в София се проведе Общото събрание на членовете на Съюза на птицевъдите в България.

На Общото събрание членовете на СПБ промениха Устава на Съюза, избраха нов Управителен съвет и нов Контролен съвет.

Управителния съвет избра нов председател - г-н Ивайло Гълъбов и зам. председател - г-н Пламен Челебиев.

Управителния съвет избра за изпълнителен директор на Съюза д-р Пенчо Каменов, като възложи на председателя на Управителния съвет да сключи договор за изпълнение на оперативните задачи с избрания изпълнителен директор.Министерство на земеделието БСК Агенция БАБХ