Новини

Тържествено честване на 25 години СПБ и издаване на списание Птицевъдство

05.04.2017

Съюзът на птицевъдите в България
организира тържествено честване на 25 години от учредяването и издаването на списание "Птицевъдство" и най-учтиво Ви кани да присъствате на тържеството,
което ще се проведе на 5 април 2017 г. от 12 часа в
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА "СЕРДИКА" (пл. Света Неделя 5)

За информация: Съюз на птицевъдите в България
София 1303, бул. Христо Ботев 80,
тел./факс: 02/931 09 58, GSM: 0888/524 393
email: galusmb.bia@gmail.com; galus@mb.bia-bg.com, www.bpu-bg.org

XXXVIII международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2016"

11.10.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Най-учтиво ви каним да участвате  в ХХХVIII международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2016" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, която ще се проведе от 11 до 13 октомври 2016 г. в Гранд хотел "Пловдив" в Пловдив.

Важно съобщение за Субсидии 2016 година!

01.03.2016

Държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.

За 2016 г. Управителният съвет на Фонд „Земеделие“ прие финансов ресурс по тази държавна помощ в размер на 28 000 000 лв. Изплащането на средствата по помощта ще се извърши на един транш, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Държавната помощ се предоставя на птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качества като питейната и контролна фуража за деоксиниваленол.

За бройлери и патици средства ще се предоставят само за един оборот годишно. През 2016 г. е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.

Заинтересованите птицевъди могат да подават документи по схемата от 14 до 31 март 2016 г. в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическо лице или едноличен търговец и седалище на юридическото лице. Срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е до 10 май 2016 година.

(Соб. информация)



Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World