Новини

ПОКАНА за Годишно общо събрание

08.04.2014

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, с решение на заседанието си от 14.01.2014 година и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Годишно Общо събрание.

Годишното Общо отчетно събрание ще се проведе на 08.04.2014 година в 10.00 часа
в конферентна зала "Света София", в хотел "Света София", ул. "Пиротска" № 18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2013 година.
2. Доклад на Контролния съвет за 2013 година.
3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2014 година.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час при същия дневен ред и на същото място.

Цени и условия за реклама в списание "Птицевъдство" за 2014 година.

Списание "Птицевъдство" се издава от 1992 год., като през месец януари 2012 год. чествахме 20 годишнина. Списанието има читателска аудитория от над 6000 души. Абонати са ферми за производство на птиче месо и яйца от кокошки, пуйки, патици-мюлари, гъски, пъдпъдъци и щрауси, птицекланици, птицепреработвателни предприятия и търговци на технологично оборудване, на ваксини, медикаменти, фуражи, фуражни компоненти и адитиви, производители и търговци на опаковки, изолационни и строителни материали, инвестиционни посредници, както и всички членове на Съюза на птицевъдите в България.

Моля, отворете прикачения файл за да се запознаете с всички възможности, цени и условия за реклама в списание "Птицевъдство" за 2014 година.

 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Колеги и приятели,

УС на Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо, Ви моли за съпричастност и оказване на помощ за лечение на дъщерата на г-жа Христина Цветкова.
Дъщеря и Моника - на 41 години, медицински работник във ВМА, е болна от най-коварната болест - "рак".

Молим за Вашата помощ, според възможностите Ви, за да дарим пълноценен живот на Моника.

Открити са дарителски сметки в SG "Експрес банка", в клон на бул. "Ал. Стамболийски" 73 - гр. София, на името на Моника Цветанова Петкова.

BIC: TTBBBG22
IBAN: BG51TTBB94001525844000 в BGN

BIC: TTBBBG22
IBAN: BG67TTBB94001525844003 в EUR

Предварително благодарим на всички, които ще се отзоват на призива за помощ!

 Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World