Новини

ХХХIX международна конференция с изложба - Птицевъдство 2017

08.08.2017

В периода от 17 до 19 окомври 2017 г. в хотел "Империал", гр. Пловдив ще се проведе ХХХIX международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2017". 

Акцент на събитието ще бъдат най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост.

В рамките на проявата ще бъде проведена научна конференция. Ще бъдат представени доклади от наши и чуждестранни специалисти по проблемите на заболяванията и ефективното производство при кокошки, пуйки, водоплаващи и други видове птици. Фирми от страната и чужбина ще представят своята дейност и продукти.
Предвидена е и изложба, на която чуждестранни и наши производители на техника за птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, ваксини, фуражни компоненти, лекарства и други ще представят продукти си.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

17. Х. (вторник)
от 15.00 ч.                Регистрация и настаняване
19.00 ч. - 22.00 ч.     Коктейл

18.Х. (сряда)
9.30 ч. - 10.00 ч.        Откриване и разглеждане   на изложбата        
10.00 ч. - 10.15 ч.      Откриване на   конференцията и представяне на  участниците
10.15 ч. - 13.00 ч.      Научни доклади и съобщения
12.00 ч. - 13.00 ч.      Заседание на УС
13.00 ч. -  14.00 ч.     Обедна почивка
14.00 ч.-  18.30 ч.      Представяне на фирми и на техни продукти 
18.30 ч.                     Закриване на конференцията.
19.30 ч.-24.00 ч.         Делова вечеря

19.Х. (четвъртък)

8.30 ч. - 10.00 ч.       Закуска.
След 9.00 ч.              Бизнес срещи. Отпътуване.

Крайният срок за изпращане на заявките за участие с научни доклади и научни съобщения и в изложбата е 30 септември 2017 г.

25 години Съюз на птицевъдите в България -покана

05.04.2017

Съюзът на птицевъдите в България организира тържествено честване на
25 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА И ИЗДАВАНЕТО НА СПИСАНИЕ ПТИЦЕВЪДСТВО,
което ще се проведе на 5 април (сряда) 2017 г. от 12.00 часа в София хотел Балкан, зала "Сердика" (площад Света Неделя 5)

Годишно общо отчетно събрание

05.03.2017

О Б Я В А
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
Общо годишно отчетно събрание
на 05.04.2017 г. от 10,00 ч.
в "София Хотел Балкан", зала "Сердика",
площад "Света Неделя" № 5,
при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2016 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2016 г.
3. Приемане на проект за дейността на СПБ и за бюджета за 2017 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час след обявения час при същия дневен ред и на същото място.Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3