Новини

35-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2013

08.10.2013

Уважаеми колеги,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХV-та Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2013" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 08-10.10.2013 г. в Новотел "Пловдив" гр. Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности, моля, свържете се с нас на адреса на Съюза, или вижте прикачения файл!

34-та Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2012"

16.10.2012

Уважаеми колеги, 

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХIV-та  Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2012" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 16-18.10.2012 г. в Новотел "Пловдив" гр. Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата. 

За повече подробности, моля, отворете прикачения файл или се свържете с нас на адреса на Съюза.

 

Извънредно Общо изборно събрание на 04.04.2012 от 10.30 часа

20.02.2012

На заседание проведено на 20.02.2012 г. Управителния съвет реши да свика извънредно Общо изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, което ще се проведе на 04.04.2012 г. от 10.30 часа в гр. София, хотел "Света София" ул. "Пиротска" № 18, с дневен ред:

- Избор на ръководни органи на Съюза на птицевъдите в България.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБЩОТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ   ДА НОСЯТ:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА, А ДЕЛЕГИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ И НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО!Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World