Новини

Общо събрание на 29.02.2012 година от 10.30 часа

15.12.2011

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, съгласно Решение взето на редовното си заседание, проведено на 15.12.2011 година, въз основа на чл. 26 на ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 29.02.2012 година, от 10.30 часа в салона на хотел “Света София”, гр. София – ул. “Пиротска”№ 18 при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2011 година.
  2. Доклад на Контролния съвет.
  3. Приемане на проект за дейността през 2012 година.

При липса на кворум, събранието ще се проведе след един час на същото място, при обявения дневен ред.

Зам.-министър Димитров награди председателя на Съюза на птицевъдите в България

01.12.2011

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров награди с плакет на Министерство на земеделието и храните председателя на Съюза на птицевъдите в България проф. д. ик. н. Борис Стоименов в хотел „Шератон”.

Наградата бе връчена за цялостната му дейност, по време на честването на двадесет годишния юбилей на СПБ.

Зам.-министър Димитров информира, че през тези години браншовата организация е натрупала опит в своя сектор, който е важен за българското земеделие. Утвърдили са се положителни тенденции и добри практики в работата на организацията. Добрият и конструктивен диалог между съюза на птицевъдите и МЗХ е допринесъл много за утвърждаването на птицевъдния сектор като модерен и пазарно ориентиран, каза още зам.-министърът.

20 години Съюз на птицевъдите в България

30.11.2011

На 30 ноември 2011 година от 11.00 часа в хотел " Шератон" зала "Роял" - София, Съюзът на птицевъдите в България тържествено чества 20 години от учредяването му.Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World