Новини

Удължаване на срока за погасяване на кредитите с една година

05.11.2014

Уважаеми колеги,

На основание наше писмо № 23/15.10.2014 година до министър Васил Грудев, бе удължен срока за погасяване  на кредитите за подпомагане изхранването на птиците и лихвите по тях с една година, който изтичаше на 26-ти ноември тази година.
УС на ДФЗ на заседание от 31.10.2014 г., е взел решение и за намаление на лихвения процент от 4,5% на 4%.
Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранването на птиците и се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година.
Птицевъдите  могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонд "Земеделие" от 10 ноември до 22 декември 2014 година.

С уважение,
Д-р Белоречков,
Председател на СПБ

Помощ за реализиране на поети ангажименти за хуманно отношение към птици

Нотифицирана държавна помощ.

Справки за броя на животните при кандидатстване по държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците през 2014 г.

Моля, отворете прикачените файлове по-долу:

36-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2014

07.10.2014

Уважаеми колеги,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХVI-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2014 по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 07-09.10.2014 г.,  в Парк Хотел "Стара Загора", в град Ст. Загора.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности, вижте прикачения файл ПОКАНА  или се свържете с нас:
Адрес:
1303 София, бул. Христо Ботев 80
тел.:
GSM0888 524393 и 02/931 09 58
e-mail:
galusmb.bia@gmail.comSmart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World