Новини

ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ!

07.08.2014

Уважаеми колеги,

От наводнението в гр. Мизия пострадаха домовете на семействата на 14 служители на "Яйца и птици" АД. Ръководството е приютило семействата в административната сграда на предприятието.

Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) призова всеки наш член, който може да помогне, да изпрати средства на нашата банковата сметка:

Райфайзен Банк,
София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF
с текст: "за пострадалите семейства от гр. Мизия".

Ще са необходими много финансови средства, след като се оттече водата и хората видят къщите, покъщнината, градините и домашните животни.

Сега е моментът да проявим солидарност и да подкрепим пострадалите от бедствието!

Председател на СПБ:
Димитър Белоречков

Удължаване на срока за погасяване на кредитите с една година

05.11.2014

Уважаеми колеги,

На основание наше писмо № 23/15.10.2014 година до министър Васил Грудев, бе удължен срока за погасяване  на кредитите за подпомагане изхранването на птиците и лихвите по тях с една година, който изтичаше на 26-ти ноември тази година.
УС на ДФЗ на заседание от 31.10.2014 г., е взел решение и за намаление на лихвения процент от 4,5% на 4%.
Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранването на птиците и се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година.
Птицевъдите  могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонд "Земеделие" от 10 ноември до 22 декември 2014 година.

С уважение,
Д-р Белоречков,
Председател на СПБ

Помощ за реализиране на поети ангажименти за хуманно отношение към птици

Нотифицирана държавна помощ.

Справки за броя на животните при кандидатстване по държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците през 2014 г.

Моля, отворете прикачените файлове по-долу:Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара