Новини

Излезе от печат Бр. 6/2021 г. на списание "Птицевъдство"

16.12.2021

Съдържание на бр. 6/2021

ХРАНЕНЕ

 • Димитър Белоречков - Влияние на физиологията и мениджмънта на хранене върху хуманното отношение към кокошките носачки. Обзор.  
 • Аделина Петрова и др. Проект „Насекомо" - Черната муха войник като алтернатива на соевия шрот при хранене на кокошки носачки. Обзор. 
 • Цв. Петков, Асп. Валериев - „Подмладяване" на стоковите кокошки носачки с 20 седмици с приложение на Виузид  вет и Виузид  детокс.


ИНФОРМАЦИЯ

 • Отглеждане на насекоми за фураж във фермата за птици изглежда осъществимо
 • Пътят към половин милион тона протеин от инсекти
 • Германската забрана за убиване или угояване на мъжки пилета може да създаде неблагоприятни условия на собствения им пазар
 • Птицефермите са убежище за дивата природа

Излезе от печат Бр. 5/2021 г. на списание "Птицевъдство"

28.10.2021

Съдържание на бр. 5/2021

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Christophe Bostvironnois, DVM  и колектив - Подържането на стабилен микробиом е изправено пред предизвикателствата на съвременното бройлерно производство.  

ХРАНЕНЕ

 • Ана Гарбер - Aб Виста - стимбиотиците: есенциален елемент от стратегиите за здравословно хранене на животните
 • Аделина Петрова и др. Проект „Насекомо" - Изучаване на потенциала на високобелтъчни брашна от насекоми в хранителния режим на пуйки

ИНФОРМАЦИЯ

 1. Яйцата, а не растенията, са ключови за дневния ред на срещата на върха на хранителните системи на ООН
 2. Хистомонозата е главоболие за производителите на птици 
 3. Последици от пептидогликаните за стомашно чревната функционалност  
 4. Контролът на болестта на gumboro подобрява резултатите от кланичната обработка  
 5. Мониторинг на признаци за страдание при пилета
 6. Франция обмисля ваксинация срещу AI 
 7. Глобалният пазар на култивирано месо ще достигне $ 352,4 милиона 
 8. Европейският парламент гласува за забрана на използването на клетки до 2027 г.

С 6 млн. лева се увеличава бюджетът по помощите за хуманно отношение към свине и птици

18.10.2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) увеличи с общо 6 млн. лв. финансовия ресурс за 2021 г. по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

С допълнително гласуваните средства бюджетът на всяка една от държавните помощи се увеличава с по 3 млн. лв. и от 35 млн. лв. нараства на 38 млн. лв.

Субсидиите по двете схеми се предоставят на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Подпомагането за хуманно отношение към свинете се дава в две направления. Първото е насочено в подкрепа отглеждането на свине-майки. Помощта по второто направление е за реализирани и продадени угоени прасета. Тя се предоставя на три транша. Към настоящия момент по схемата са изплатени близо 12 млн. лв. (11 979 916 лв.). Платените суми са за подпомагане на свине-майки и първи транш за угоени прасета. До края на годината предстои изплащане на втори и трети транш.

Финансовата подкрепа за хуманно отношение към птиците се отпуска за отглеждани кокошки-носачки (от 16-а до 78-а седмица); родители от всички видове (от 18-а до 60-а седмица); бройлери; пуйки; гъски и патици (до 12-а седмица). До момента усвоеният финансов ресурс по помощта е близо 32 млн. лв. (31 748 994.81 лв.). С допълнителните средства от 3 млн. лв. ще се извърши доплащане до пълния размер на помощта за 2021 г. Припомняме, че през 2020 г. ДФ „Земеделие" изплати общо над 56 млн. лв. (56 306 252 лв.) на 290 животновъди по схемите за хуманно отношение към свине и птици. Финансова помощ от над 19 млн. лв. (19 255 304 лв.) беше преведена на 64 свиневъди, а 226 птицевъди получиха подкрепа от над 37 млн. лв. (37 050 948 лв.).

15 октомври 2021 г.
ДФ „Земеделие" - РА

Източник: www.dfz.bgSmart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3