Новини

ОБЯВА - Общо годишно отчетно събрание на 12.04.2022 г.

28.02.2022
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.02.2022 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на 12.04.2022 г. в 10,00 ч., в сградата на Българска стопанска камара, зала „Слънце", на ул. „Чаталджа" №76, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2022 г.
4. Разни


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

Абонирайте се за списание “Птицевъдство” и през 2022 година!

01.11.2021

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2022 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 60 лв. Отделен брой - 10 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:
1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк,
София 1303, бул. "Тодор Александров" 132 
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация:
Тел.: 02 931 09 58;  
GSM: 0888 524 393
Email: galusmb.bia@gmail.com

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2022 ГОДИНА!

20.12.2021

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВЛЯВА НАЙ-СЪРДЕЧНО ВСИЧКИ ПТИЦЕВЪДИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА С НАСТЪРВАЩИТЕ

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

И ИМ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ И УСПЕХИ В ЖИВОТА И ПТИЦЕВЪДНИЯ БИЗНЕС!
Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World