Новини

Актуална седмична информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 03-06.06.2022 г.

10.06.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

 1. Република България:
  За периода на територията на страната не са констатирани огнища на заболяването Инфлуенца по птиците (ИП) в домашната и дивата популация птици.

 2. Държави членки засегнати от заболяването ИП:
  За периода от 03-10.06. 2022 г. са обявени 12 огнища на заболяването ИП при домашни птици. Заболяването е констатирано в 7 ферми във Франция като вторично. В Унгария са засегнати 2 ферми за водоплаващи птици. Едно от констатираните огнища е в Хърватска в лично стопанство със 17 птици. Общо са засегнати 116 544 броя птици. Констатираният щам е H5N1. Засегнати са 56 508 бр. кокошеви птици и 59636 броя водоплаващи птици.

  През настоящата седмица има 2 констатирани случая на високопатогенна инфлуенца при диви птици щам H5N5 в Норвегия.
  Продължава тенденцията за намаляване в броя на констатираните огнища при домашни птици.
  За периода са докладвани 23 случая на заболяването ИП при диви птици.

  С цел ефективен контрол на заболяването ИП, базиран на риска, Съюза на птицевъдите в България разработи Наръчник за прилагане на Програма за надзор на болестта Инфлуенца при домашни и диви птици в Република България през 2022 - 2024 г. Надзорът е основен елемент на една ефикасна и ефективна политика за профилактика и контрол на болестите. Той следва да се извършва съвместно от операторите и БАБХ.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"

Съгласно информация от RASFF портала за потребители на 09.06.2022 г. Българската агенция по безопасност на храните е докладвала за случай на Salmonella enterica ser. Enteritidis в пилешки бутчета с произход от Полша. Рискът е определен като „сериозен". За седмицата има направени 11 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Осем от тези нотификации са за птичи продукти с произход Полша.

С целия документ, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>

Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

06.06.2022

Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), касаеща сектор „Птицевъдство“ Съгласно информация от RASFF портала за потребители на 02.06.2022 г. Полската страна е докладвала за случай на Salmonella enterica ser. Enteritidis в яйчен прах от България. Патогенът е открит в 1 от 5 проби от 25 g, взети от яйчния прах. Продуктите са разпространени в Република Северна Македония, Гърция и Полша. Рискът е определен като „сериозен“. На 06.05.2022 г. от Литва и от Полша има още две нотификации за открита Salmonella Enteritidis в яйчен прах от България. Рискът отново е определен като „сериозен“.

От началото на 2022 година има направени 110 нотификации във връзка с птиче месо и яйца. Близо 50 % от направените нотификации са от компетентния орган на Полша. Две от нотификациите са от България за открита Salmonella spp. в птиче месо с произход Полша. Едната нотификация е за открита Salmonella Mbandaka в охладени пилешки бутчета, а другата е за S. Infantis в замразени пилешки гърди.

Анализът на информацията от RASFF портала показва, че се касае за открита Салмонела от различни субтипове. Има 2 нотификации за Listeria monocytogenes в замразено пилешко месо. Полша и Белгия докладват и два случая за наличие на остатъци от ветеринарни лекарствени продукти в месо, добито от птици.

Актуална информация за епизоотичната обстановка относно заболяването ВПИП за Май, 2022 г.

01.06.2022

Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците в страната и съседни страни м. Май, 2022 г.
Д-р Петя Петкова, двм

През м. Май 2022 г. на територията на страната са констатирани 5 огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици и 1 случай при диви птици.
Три от огнищата са констатирани на територията на област Плевен: 2 в Славяново и 1 огнище в Вълчитрън. На територията на област Габрово, община Севлиево са констатирани 2 огнища.
През месец май са засегнати 181 183 броя домашни птици. На 12.05.2022 г. са докладвани два положителни случая за ВПИП при диви птици на територията на област Плевен. Касае се за намерени мъртви 1 брой врабче и 1 брой кукумявка на територията на птицекомбинат Славяново.

През месец май, на територията на Европа има обявени 221 огнища на ВПИП при домашни птици.
Засегнати са 3 341 760 броя птици на територията на България, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Косово, Модова, Холандия и Словакия.
Констатираните случай са от субтип H5 N1 и H5N8.

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици в съседните ни страни.

За периода 01-31.05.222 г. в Европа са засегнати 274 диви птици в Австрия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Испания и Швеция.
Гърция е докладвала за положителна проба за ВПИП при открит мъртъв Далматински пеликан.

В приложението на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/623 на Комисията, се определят защитните зони и периода, за който действат наложените рестрикции.
Неблагоприятната епизоотична обстановка налага необходимостта от стриктно спазване на мерките за активен и пасивен надзор на дивата популация и  контрол на мерките за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на домашни птици.

С целия документ, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World