Новини

ОБЯВА - Общо годишно отчетно събрание на 18.05.2021 г.

19.04.2021

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.03.2021 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно - изборно събрание на 18.05.2021 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София", на хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

1.  Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2020 г.
2.  Доклад на Контролния съвет за 2020 г.
3.  Приемане на проект за дейността и бюджета за 2021 г.
4.  Промени в Устава на Съюза.
5.  Промени в Управителния и Контролен съвет на Съюза
6.  Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

Излезе от печат Бр. 1/2021 г. на списание "Птицевъдство"

18.02.2021

Съдържание на Бр. 1/2021 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Актуална информация за инфлуенца по птиците през 2021 година
  • Писмо до министър Танева за ускоряване на получаването на субсидиите


ХРАНЕНЕ

  • Криста ЕООД - Balancius - иновацията в птицевъдството
  • Зелената сделка и бъдещето на насекомите във фуражите

 
ТЕХНОЛОГИИ

  • Евгени Петков - Възможности за усвояването на мъжките пилета яйценосно направление. Производствени мощности и прогнозиране на предлагането.

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Д. Белоречков - Синдромът на белодробната хипертония (асцит) при пилета обзор

 
ИНФОРМАЦИЯ

  1. Обогатяване на средата за бройлери с помощта на лазерно устройство.
  2. Финансова подкрепа на компании за сексиране In Ovo.
  3. Как да получим правилният цвят на яйчната черупка?
  4. Как да идентифицираме и да действаме при аномалии на яйцата?

Отпада задължението за търговците на едро да се отчитат по ЗМИП

13.01.2021

Народното събрание прие на първо и второ четене в пленарна зала промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), внесени от н.пр. Пл. Нунев, Кр. Ципов и др. Промените предвиждат търговците на едро да отпаднат като задължен субект по ЗМИП, каквото предложение многократно отправи със свои становища Българската стопанска камара. Предстои обнародването на промените в Държавен вестник.Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World