Новини

Зам.-министър Неделков: С 3 млн. лева ще бъде подпомогнат птицевъдният сектор

14.10.2021

"С 3 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".  Това обяви заместник-министърът на земеделието храните и горите доц. д-р  Крум Неделков по време на среща със Съюза на птицевъдите. 

„С много усилия намерихме един свободен ресурс, който успяхме да включим към схемата за хуманно отношение към животните и секторът ще бъде подпомогнат", коментира заместник-министърът. Представителите на организацията посочиха, че ситуацията в сектора е сериозна, като негативно влияние оказва както цената на царевицата и пшеницата, така и разходите за ток на индустрията, а продукцията много често се реализира под себестойността й. Те поясниха още, че към момента няма проблем с ликвидността, защото предприятията взимат кредити. Има сигнали, че по-малки фирми вече имат трудности, а по-големи са принудени да освобождават резерви, за да покриват разходите си.

По време на срещата бе обсъдена и темата за възстановяване на мониторинга и контрола на яйца, птиче месо и субпродукти при вътрешната търговия с Полша по отношение на болестта Салмонела. От браншовата организация посочиха, че имат съмнения за внос на месо със съмнително качество, което е и на дъмпингови цени. Те считат, че това е предпоставка и за развитие на сивия сектор. Според тях извършването на мониторинг е неформален начин да се подкрепят местните производители. Те подчертаха, че българските предприятия са взели всички мерки, за да гарантират качеството на продукцията, като в повечето имат собствени лаборатории. Заместник-министърът посочи, че има ясна правна рамка на ЕС относно риска и контрола на салмонелата и представи данни за извършен мониторинг от Българска агенция по безопасност на храните.

Доц. Крум Неделков информира представителите на Съюза на птицевъдите, че е подготвен доклад до министъра на земеделието, храните и горите за промяна в структурата на бюджета на Българска агенция по безопасност на храните. По този начин ще бъдат осигурени 3,5 млн. лева необходими за обезщетение на стопани за принудително умъртвяване на животни с цел ограничаване на инфлуенца. Средствата не са били предвидени в бюджета на БАБХ за 2021 г. и до момента не е било възможно изплащането на обезщетения към стопаните.

Източник: www.mzh.government.bg

Писмо от МЗХГ относно Епизоотична обстановка

07.10.2021

Поради наблюдаваното влошаване през последните седмици на епизоотичната обстановка по отношение на болестта ВПИП на територията на Европа и необходимостта от предприемане на мерки за повишаване на епизоотичната готовност, моля запознайте се с писмото от Министерството на земеделието, храните и горите.

Целта е повишаване на осведомеността и повишаване на вниманието при прилагане на мерките за биосигурността в животновъдните обекти.

Документът от МЗХГ съдържа актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на болеста при домашни и диви птици в Европа, за периода 01.08.2021 г. до 29.09.2021 г.

Моля, отворете прикачения файл ...

Излезе от печат Бр. 4/2021 г. на списание "Птицевъдство"

27.09.2021

Съдържание на бр. 4/2021

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

  • Румен Караколев - Активиране на вродения имунитет на птиците - постижения и новости
  • Bayer - Програма за контрол на мухи в птицевъдните ферми


ИКОНОМИКА

  • Евгени Петков- Прогнозно проучване на цена при предлагане на нов птичи месен продукт добит от мъжки пилета яйценосно направление
  • Сравнителна таблица за средната цена за яйца и месо за първо полугодие


ХРАНЕНЕ

  • Димитър Белоречков - Влияние на хранителните вещества и фуражът върху хуманно отношение на кокошките носачки. Обзор
  • Биовет АД - Широка гама кокцидиостатици на европейския пазар


Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара