Новини

Промени в Наредба №1/2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

15.10.2019

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

В публикуваният за обществено обсъждане проект се предвиждат особени правила при извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в свинекомплекси, птицеферми и люпилни за птици. Предлага се тези обекти да имат специално разработени програми, чието съдържание да отговаря на определени изисквания. С оглед засилване на контрола при извършване на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в посочените ферми се предвижда програмите да бъдат одобрени от Българската агенция по безопасност на храните,  като компетентен орган.

Отговорна структура: дирекция „Животновъдство"
Електронен адрес: yilieva@mzh.government.bg
 
Дата на откриване:  15.10.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Земеделие и селски райони
Срок за становища:  14.11.2019 г.

ПОКАНА и ПРОГРАМА за 41-ва международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2019

14.09.2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво ви каним да участвате в 41-та международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2019" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и птицепреработвателна промишленост, която ще се проведе от 16 до 18 октомври 2019 г. в хотел "ИМПЕРИАЛ" в град Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници по птицевъдство, да осъществите разнообразни бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза:
1303 София, бул. Христо Ботев 80,
телефони за контакт: GSM 0888 524 393 и 02/931 09 58,
e-mail: galusmb.bia@gmail.com

За да се запознаете с  Програмата на събитието, моля отворете прикачения файл.

БАБХ стартира масови проверки в птицефермите в страната заради риска от болестта Инфлуенца

30.09.2019

Източник: БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва масови проверки във всички животновъдни обекти с промишлен характер за водоплаващи и кокошеви птици в страната. Предстоящият зимен сезон е рисков за птиците по отношение на болестта Инфлуенца. Именно поради тази причина инспекторите ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите по отношение Инфлуенца по птиците и Салмонелоза. Обектите трябва да изпълняват въведените мерки за биосигурност, съгласно законодателството и приложението им на практика.

Честотата на взимане на пробите и техният брой трябва да се прилага в съответствие с Националната профилактична програма за контрол и допълнителните инструкции, утвърдени от БАБХ за гарантиране здравния статус на сектора.

При установяване на пропуски в прилагането им на собствениците ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Проверките ще продължат до 18 октомври 2019 г. включително.

В началото на месец септември на среща с птицевъдния бранш в БАБХ бяха обсъдени мерките за биосигурност, които трябва да се спазват от самите фермери. Агенцията по храните извършва проверки за прилагането им, а именно вземане на проби за проверка ефективността на дезинфекцията, документална проверка и инспекция на място в обекта на изготвения план за биосигурност.Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3