Новини

ВАЖНО!!!
Общото годишно отчетно събрание на СПБ се отлага!!!

30.03.2020

Уважаеми колеги,
Предвид на създалата се ситуация от пандемията с короновирус  KOVID 19, Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България отлага насроченото за 07.04.2020 г. Общо годишно отчетно събрание за неопределено време!

Бъдете здрави!
Поздрави,
д-р Белоречков,
Председател на СПБ

Излезе от печат Бр. 1/2020 г. на списание "Птицевъдство"

04.03.2020

Съдържание на бр. 1/2020

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ
 • 41-ва международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2019"
 • Dr. P. Tsirtsikos, DSM Nutritional Product - Balancius - всичко е в детайла.


ХРАНЕНЕ

 • Д-р Тиаго Тедеши Дос Сантос и др. - Преосмисляне на действието и приложението на карбохидразите: отговор на въпроса единични или мулти-ензимни препарати


КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 • Д. Белоречков - Влияние на някои микотоксини върху носливостта и качеството на черупката на яйцата


ИНФОРМАЦИЯ

 • Движението за ядене на по-малко месо всъщност прави разлика
 • Вирусният статус се нуждае от внимание
 • Таванът на генетичния потенциал
 • Антителата, пренесени чрез царевица, могат да се борят с кокцидиозата
 • Бавнорастящите птици биха навредили на околната среда
 • Hubbard пуска на пазара женски родител Efficiency Plus
 • Преминаваме ли от бяло на червено месо? Наистина ли?

От 10 март започва изплащането на помощта за хуманно отношение към птиците

28.02.2020

В края на днешния работен ден изтича срокът за прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". Документи се приемат в областните дирекции на фонда, а изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г.

Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г., определен от УС на ДФ „Земеделие" е 34 560 000 лв.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки - носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери; пуйки за угояване; гъски и патици  (до 12-та седмица).

Земеделските стопани - птицевъди могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт (прилага се само за родители всички видове).

Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).

Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.) - прилага се само за бройлери.

Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2020 г. са публикувани на страницата на Държавен фонд "Земеделие"...Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3