Новини

Излезе от печат Бр. 1/2019 г. на списание "Птицевъдство"

01.03.2019

Съдържание на бр. 1/2019

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ
 • 40-та международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2018"
 • Христо Луканов - Сравнително проучване на яйценосните характеристики при три популации японски пъдпъдъци.
 • Мария Тодорова - Eфект от използването на алтернативният фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери
 • Дуал Бул ЕООД - Фитогенният продукт АdiСox® ap - алтернатива на фармацефтичните продукти. приложение и ефект при птици


ТЕХНОЛОГИИ

 • Топ Микс - Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки


ХРАНЕНЕ

 • Brecht Bruneel, Orffa Additives B.V. -  Нивото на L-селенометионин в селеновите дрожди като качествен показател, преглед на търговски проби през 2018
 • Сравнителна таблица на цени на яйца и месо за 2018 година


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Унифарма ООД - Имунопрофилактика и вирусна защита в птицефермите


ИНФОРМАЦИЯ

 • Проучване показва потенциал на вируса на H5N1 AI да причини пандемия
 • Контаминираната птицевъдна продукция се разпространява чрез супербактерии при хората
 • Годишно съдържание за 2018 година

ОБЯВА

01.03.2019

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 05.02.2019 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно събрание на 09.04.2019 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София" в хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
 2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
 3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
 4. Разни. 


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

 

 

Абонирайте се за списание "Птицевъдство" и през 2019 година!

12.12.2018

Продължава издаването на списание "Птицевъдство" и през 2019 година.

На страниците на списанието ще намерите информация за най-новите чуждестранни и наши научнотехнически постижения и челен опит в птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, данни за развитието на световната птицепромишленост, реклами на наши и чуждестранни фирми и др. Списанието публикува всички по-важни въпроси от организационната дейност на Съюза на птицевъдите в България.

Годишната абонаментна такса е 40 лв. Отделен брой - 7 лв.

Може да се абонирате само в Съюза на птицевъдите в България на адрес:

1303 София, бул. "Христо Ботев" 80, като сумата преведете по Банкова сметка:

Райфайзен Банк, София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF

За повече информация: Тел./факс: 931 09 58;   GSM: 0888 524 393
Email: galusmb.bia@gmail.comБългарска стопанска камара Smart Poultry World Smart Poultry World 3