Събития от календар

16
Окт
34 Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство" 2012

Уважаеми колеги

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХIV-та  Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2012" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 16-18.10.2012 г. в Новотел "Пловдив" гр. Пловдив 

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата. 

Информация 

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас на адреса на Съюза.


Научна програма

Каним ви най-учтиво да участвате с доклад или научна статия по проблемите на ефективното производство на продукцията от кокошки, пуйки и водоплаващи птици. Очакваме в конференцията да участват наши и чуждестранни специалисти. След приключването на конференцията ще бъде издаден специален брой на сп. "Птицевъдство" с представените статии и доклади в оригинален вид, приемлив за конкурс или хабилитиране. Фирми от страната и чужбина ще презентират своята дейност и продукти. 


Изложба

Едновременно с конференция ще се проведе и изложба на чуждестранни и наши производители на техника за птицевъдството и птицепреработвателната промишленост, ваксини, фуражни компоненти, лекарства и други. 


Крайни срокове

Краен срок за изпращане на заявките за участие с доклади и статии - 24.09.2012 г. Регистрацията на участниците е на 16.10.2012 г. от 14.00 ч във фоайето на хотела.


Такси

Таксите за участие в конференцията са:

  • За членове на СПБ - 100 лв
  • За нечленуващи в СПБ - 120 лв.


Тези цени включват:
Правоучастие, коктейл и официална вечеря.

Участниците със заявени и представени научни доклади или статии заплащат само хотела.

Изложбената площ се заплаща по 100 лв. на 1 кв. м (маса и постер) за цялото времетраене.
Представяне на фирма: 100лв/10 мин.


Нощувките се заплащат при регистрация в хотела
 


НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕХРАНА

Участниците ще бъдат настанени в Новотел "Пловдив" или близки хотели. Храненето ще се извършва в ресторанта на Новотел "Пловдив". Таксите за правоучастие, изложбена площ и храна ще се внасят при регистрацията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(д-р сн Димитър Белоречков)

 
Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3